A zdravotnické statistiky jsou neúprosné počet žen, které tento zdravotní problém potká, každoročně roste. Nemoc přitom nepřináší jen život ohrožující zdravotní problémy. I těm pacientkám, které se nádoru úspěšně zbavily, způsobuje trvalé a těžko snesitelné psychické a společenské potíže. Odstranění rakoviny z prsu je totiž zpravidla podmíněno jedním z nejobávanějších zákroků vůbec mastektomií, čili odejmutím části nebo celého prsu.

Přestanu být „pravou" ženou?

To je otázka, kterou si před touto operací položí každá žena čekající na zákrok. Přestože není nejbolestivější, ani nejvíce fyzicky omezující, pro drtivou většinu žen snad neexistuje zákrok, se kterým mají spojeny větší obavy a pocit beznaděje.

Co hradí ženám pojišťovna
- Mamografické vyšetření, pokud je vám více než 45 let.
- VZP nově umožňuje preventivní vyšetření prsu i ženám mladším 45 let. Akce trvá do listopadu 2013. Žena si vyšetření platí sama a následně si jej nechá na kterékoli pobočce VZP zpětně proplatit.
- Vyšetření je možné absolvovat na mamografu či ultrazvuku. Druhé zmíněné je vhodné především pro ženy mladší 45 let.
- Mastektomii i rekonstrukci prsu pouze na doporučení specialisty.
- Základní typy prsních implantátů (dříve byly pro rekonstrukce hrazeny např. PIP implantáty), u kterých čekací doba může dosahovat roku i déle.

„Než mi při náhodném vyšetření zjistili rakovinu prsu, žila jsem prací a rodinou. Jenže po diagnóze rakovina prsu skončil můj život, jak jsem jej znala. Mnoho dní po tomto zjištění, jsem probrečela. Nemohla jsem se zbavit pocitu, že ztrácím kus sebe, svou ženskost," vzpomíná paní Lída z Prahy na dobu před 3 lety, kdy podstoupila mastektomii levého prsu.

Odejmutí prsu představuje v životě ženy zásadní, zlomový okamžik. Obavy o zdraví střídá strach z toho, jak okolí, především partner, tuto „změnu" přijme. Budu schopná žít normální sexuální život? Budu si moci obléknout plavky a jít si zaplavat bez zkoumavých pohledů okolí? To jsou jen některé praktické otázky, které si řada žen, které mastektomii podstoupily před zákrokem i v nejbližší době po něm, kladou.

Novou naději na lepší výsledek přináší zdokonalování moderních technik rekonstrukce prsu. „Metody rekonstrukce prsu prošly svým vývojem. V současné době jsme schopni provést odstranění prsu mastektomii a jeho rekonstrukci v jedné době jako tzv. okamžitou rekonstrukci prsu," říká plastický chirurg, MUDr. Ivan Justan.

Kdy podstoupit rekonstrukci

Názory na vhodnou dobu rekonstrukce prsu po mastektomii se liší. Okamžitá rekonstrukce přináší nejlepší výsledky, při které spolupracují onkologický s plastickým chirurgem. Její velkou předností je, že probíhá takzvaně na jednu dobu a na ženu tak nedolehne psychologický dopad ze ztráty prsu.

Pokud okamžitá rekonstrukce není možná, ať ze zdravotních důvodů (například v důsledku chemoterapie), nebo kvůli čekací době na implantáty hrazené pojišťovnou, je nutné přistoupit k opožděné rekonstrukci prsu dle průběhu regenerace za 6 24 a více měsíců od mastektomického zákroku.

Co je menším rizikem

Pokud si to pacientka přeje, a její tělo to umožňuje, je možné rekonstrukci prsou provést pomocí jejích vlastních tkání. V takovém případě je vhodným odběrovým místem přední břišní stěna. Ta totiž nejen poskytuje kůži a tuk v množství dostatečném na rekonstrukci běžně velkého prsu, ale také nabízí potřebné cévní zásobení, nutné k provedení operace. Výhody metody jsou zřejmé, především odpadá nutnost koupě silikonových výplní a pacientka v těle nemá cizí předmět.

Na druhou stranu je tento výkon velmi technicky náročný, jeho provedení zabere delší dobu a hrozí u něho riziko ztráty nového prsu v důsledku neprokrvení přesunutého tkáňového laloku. Vzhledem k tomu je rekonvalescence úměrně prodloužena. Přenos vlastních tkání se provádí pouze na specializovaných pracovištích.

Rekonstrukce implantáty je z několika důvodů šetrnější. Odpadá nutnost dárcovského místa pro vlastní tkáň, doba zákroku a především rekonvalescence je kratší než u první popsané metody. Odpadá také riziko odumření přeneseného tkáňového laloku.

Čekat rok nebo si sama zaplatit

Každá pacientka, které lékaři pomocí mastektomie odstranili nádorové bujení z prsu, má na výběr, jestli zůstane bez prsu, či jestli podstoupí jeho rekonstrukci. V případě, kdy lékaři ženě odejmou jen jeden prs, k estetickým důvodům rekonstrukce se přidávají i praktické. Ženy s jedním prsem hůře udržují rovnováhu a koordinaci. Proto se většina z nich rozhoduje pro rekonstrukci prsu, zpravidla pomocí implantátu.

Nemá-li žena v okamžiku „přestavby" dostatek prsní kožní tkáně, je nutné kapsu pro implantát vytvořit pomocí expandéru neboli dutého implantátu, který se průběžně „dofukuje". Takto se postupně natahuje kůže do potřebné velikosti. Následně se expandér vyjme a místo něj se vloží do prsu plnohodnotný implantát. V případě subkutánní (podkožní) mastektomie, při které se odstraní pouze prsní žláza, ale bradavka a dvorce včetně kůže jsou zachovány, lze přistoupit k rekonstrukci prsu implantátem mnohem dříve.

„Přesto, že již umíme provést onkologickou operaci i rekonstrukci prsu takzvaně na jednu dobu, většina žen podstupuje nejprve mastektomii a až po určité době přichází na rekonstrukci prsu buď vlastní tkání, nebo pomocí kožního expandéru. Zdravotní systém nám prostě nedovoluje nabídnout všem to nejlepší," neskrývá MUDr. Justan.

Na pojišťovnou hrazený implantát totiž pacientky v České republice musejí čekat třeba i rok nebo déle. Navíc se jedná pouze o základní, levné implantáty, které nesplňují nejpřísnější kritéria pro získání nejbezpečnějšího certifikátu amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

„Pokud jde o expandéry, používáme ty nejlepší výrobky, které světoví výrobci nabízejí. Problém spočívá v prsních implantátech, u nichž jsme nuceni používat výrobky schválené pojišťovnou pro rekonstrukci prsu. Převážně se jedná o implantáty nižší kvality. Bohužel současný systém nedovoluje si připlatit za kvalitní implantát," popisuje stávající situaci doktor Justan.

Každé pracoviště totiž má od zdravotní pojišťovny povolený jen určitý finanční limit na poskytovanou péči. Tento limit zahrnuje veškerou péči od akutní až po plánované operace, tedy rekonstrukce prsu. Pokud by zdravotnické zařízení vyčerpalo své prostředky na prsní implantáty, nemělo by finance na ošetřování akutních pacientů, a to si nemůže dovolit. Proto se čekací doba rok od roku prodlužuje.

Jaké plynou závěry

Pokud se prokáže přítomnost mutace genu BRCA 1, je lepší pravidelně každých 6 12 měsíců chodit na mamologické prohlídky a ponechat si vlastní prsa nebo je lepší potenciální zdroj zhoubného bujení pro jistotu ihned odstranit? Tuto otázku si klade nejedna žena. Odpovídá na ni MUDr. Ivo Menšík, plastický chirurg z Brna.

„Otázka je velmi složitá a jediné paušální správné rozhodnutí asi neexistuje. Každý případ je nutné posuzovat individuálně a zvážit všechna pro i proti. Výkon subkutánní mastektomie z preventivních důvodů riziko rakoviny prsu výrazně sníží, nikdy ho však neeliminuje stoprocentně. U rekonstrukčních výkonů po mastektomii je také mnohem těžší dosáhnout esteticky uspokojivého výsledku. Na druhou stranu, pro preventivní odstranění prsu mluví opodstatněný strach z rakoviny u nositelek genetické mutace BRCA. Strach, kdy onemocnění propukne, může pacientce zcela zničit život."

Druhy mastektomie

- Modifikovaná radikální mastektomie (MRM) lékaři odstraní celý prs včetně kůže, dvorce a bradavky i lymfatické uzliny v podpaží. MRM se používá k léčbě pokročilých stádií rakoviny prsu.

- Operace zachovávající prsní tkáň i po odstranění nádoru je prs zachován natolik, že je možné tkáň využít pro jeho pozdější rekonstrukci.

- Operace zachovávající kůži odstraní se tkáň prsu, bradavka a dvorec, ale kůže zůstane zachovaná, což usnadní následné využití výplně.

- Subkutánní mastektomie odstraní se celá prsní žláza, ale kůže, bradavka i dvorec jsou zachovány pro další rekonstrukci.

Ročně umírá 1500 žen
- Rakovina prsu útočí především ve středním a vyšším věku, v bezpečí ale nejsou ani ženy mladší.

- Každá žena, která má tuto nemoc v rodinné anamnéze, by měla důsledně chodit na preventivní mamografická vyšetření. Ještě vyšší stupeň prevence přináší genetické vyšetření, které je schopné odhalit genovou mutaci BRCA 1 a BRCA 2.

- Pravděpodobnost výskytu genové mutace BRCA 1 a BRCA 2 je vyšší, pokud se u přímých ženských příbuzných vyskytla navíc i rakovina vaječníku.

- Pokud genetické vyšetření odhalí mutaci BRCA 1, je pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu kolem 80 %. V takovém případě žena může zvolit trvalé preventivní prohlídky, bezpečnější je však podstoupit subkutánní mastektomii, při které se odstraní nádoruschopné tkáně a následně se prs zrekonstruuje.

RENATA MALÁ