Jak zvládáte nelehkou dvojroli lékaře a nemocničního kaplana?
Když se s pacientem setkávám jako lékař i kaplan, je pro něj i pro mě nutné mít jasno, v jaké roli tam v danou chvíli jsem. Takto nastavené to zvládám, i když to bývá náročné.

S jakými příběhy se u pacientů setkáváte?
Nedávno jsem třeba navštívil vážně nemocnou paní ztrácející soběstačnost. Řešila, že od části rodiny nevnímá žádnou podporu. Trápí ji to. Poskytl jsem jí „ucho“, aby se se svými bolestmi měla komu svěřit a neměla pocit, že tím přidělává bolest druhé části rodiny, která je naopak velmi pečující. Byla ráda, že to může sdělit někomu, koho tím příliš nezatíží.

Otec Metoděj v chebské nemocnici
Duchovní útěcha v nemocnici: Základ služby je na pokojích, říká kaplan Metoděj

A ulevilo se jí?
Ano, o to šlo. Setkávám se s různými příběhy, některé jsou hodně těžké. Například když člověk, sám nemocný, přijde o malé dítě a hledá smysl dalšího života. Ptá se, proč se to stalo, proč to Bůh dopustil. Je důležité pomoci mu najít naději a smysl, proč dále bojovat. Někdo jiný si třeba zase vyčítá, že před časem odmítl léčbu a nyní je na ni už pozdě. Úlohou kaplana je pomoci mu přijmout jeho vlastní rozhodnutí i s následky, ale možná také trochu zrelativizovat černobílé vidění. Tedy kupříkladu, že ani ona léčba neznamenala jistotu uzdravení a ono rozhodnutí mělo z tehdejšího pohledu svůj důvod. Někomu zase dochází, že když byla vážně nemocná jeho máma, nechodil za ní. Až nyní - když to zažívá sám - vnímá, jak těžké to pro ni muselo být.

Lékař a nemocniční kaplan Martin MoravecZdroj: se svolením Martina MoravceZkrátka léčíte lidskou duši. Co je v tomto oboru aktuálně nejvíc diskutované?
V Čechách asi to, že péče o existenciální potřeby by měla být pro pacienty přirozeně dostupná. Podpořit by to měla i chystaná novela zákona o zdravotních službách, která naši službu také podchycuje.

Jak je tomu nyní?
Už od revoluce v roce 1989 je snaha takovou péči rozvíjet. Postupně vznikly dvě asociace, které kvalitu i dostupnost služby kaplanů a také jejich celoživotní vzdělávání zajišťují. Zatím je ale tato služba právně ošetřena na úrovni ministerské vyhlášky. Zákon tedy naši pozici posílí. Pro nemocnice jsou ale kaplani výhodní i proto, že je na dostupnost spirituální péče brán zřetel při udělování některých akreditací. Když se totiž řeší kvalita poskytované péče, má se za to, že se nemá zapomínat ani na ošetření existenciálních potřeb a trápení nemocných.

Jaká je úloha kaplana v paliativní péči?
To je přesně oblast, kde silně vnímáte, že člověk nemá jen potřeby fyzické, ale i psychické, sociální a spirituální. Nebo, chcete-li, existenciální. Do pečujícího zdravotnického týmu proto vedle lékaře, sestry, sociálního pracovníka a psychologa patří také kaplan poskytující spirituální péči. V paliativě se daří taková spolupráce rozvíjet, a je tak dobrým příkladem celostního přístupu, který vnímá komplexnost potřeb nemocného i jeho blízkých. V závěru života totiž mohou právě existenciální potřeby být těmi hlavními.

Důležité jsou ale jistě i pro vážně nemocného člověka, který má naději dlouhodobě žít…
Jistě, do života může přijít vážná nemoc, která jej sice přímo neohrozí, ale převrátí vzhůru nohama. Tehdy člověk pomyslně ztrácí půdu pod nohama. Řeší nejen nemoc a její léčbu, ale snaží se celkově najít ztracenou rovnováhu. Tehdy obyčejná lidská blízkost a naslouchání kaplana může velmi pomoci.

Vojákům v Žatci slouží kaple. Na snímku vojenský kaplan 4. brigády rychlého nasazení kapitán Pavel Brichta.
Vojenský kaplan: Nejhorší je říct lidem, že jejich nejbližší už nikdy nepřijde

Lékařům ani sestrám na to totiž při kvantu jejich práce nezbývá čas. Mohou vedle kaplanů vypomoci i dobrovolníci?
Určitě. A také pomáhají. Předností kaplanů je ale určitá profesionalita. Mají za sebou povinné vysokoškolské vzdělání, přibližně roční kvalifikační kurz, odborné praxe a pak také pravidelné supervize zkušenějších kaplanů.

Co kaplani a víra?
Kaplan neslouží pouze věřícím. Součástí jeho práce je samozřejmě i podpora člověka z hlediska víry. Primárně je to ale tak, že případná náboženská témata otevírá nemocný. Kaplan svou víru nikdy nikomu nevnucuje a ani nesmí. Může se stát, že pacient je jiného vyznání, pak třeba katolický kaplan nabídne nemocnému evangelíkovi návštěvu evangelického pastora nebo například muslimovi jeho duchovního, je-li dostupný. To totiž též patří do náplně práce nemocničního kaplana.

Česká skupina na setkání nemocničních kaplanů v roce 2022 na Krétě.Česká skupina na setkání nemocničních kaplanů v roce 2022 na KrétěZdroj: se svolením Martina Moravce

Nyní se v Praze podílíte na organizaci probíhajícího setkání evropských zdravotnických kaplanů. Co je jeho cílem?
Různé země Evropy jsou rozdílně daleko v integraci spirituální péče do svých zdravotních systémů. Smyslem je podporovat se, vzájemně sdílet zkušenosti a též dobrou praxi. Může jít o sdílení konkrétních zajímavých příběhů, ale i výsledků vědeckého bádání. V belgické Lovani z tohoto důvodu vzniklo centrum věnující se výzkumu nemocničního kaplanství (má akronym ERICH). Z něho můžeme čerpat i my. Když totiž řešíme nějakou otázku, můžeme rychle zjistit, jestli se jí již někdo z kaplanů v Evropě nevěnoval. Případně k jakým závěrům dospěl. Nyní při setkání proběhne řada odborných sdělení. A také exkurze do vybraných pěti pražských nemocnic, které též mohou pomoci vzájemnému sdílení a inspiracím.

Sdílení jakých zahraničních zkušeností by při práci nemocničního kaplana pomohlo vám?
Rád bych navázal kontakty s kaplany v paliativní péči. Může být zajímavé, jak se liší jejich fungování v různých částech Evropy. Opět může jít o inspirativní zkušenosti, může to také umožnit dlouhodobější spolupráci i po letošním setkání.

Evropské setkání zdravotnických kaplanů

Ve dnech 10. až 14. dubna 2024 Praha hostí setkání Evropské sítě zdravotnických kaplanů (European Network of Health Care Chaplaincy, ENHCC). Jde o událost s 34letou tradicí, kterou zatím hostilo dvanáct států, některé i opakovaně. V Česku se však dosud nekonala. Smyslem je poskytnout platformu pro sdílení zkušeností a dobré praxe napříč evropskými státy. Dále podpořit dostupnost kvalitní spirituální péče či vytvořit profesionální doporučené postupy. Setkání se účastní kolem devadesáti kaplanů (z každé země dva až čtyři zástupci nominovaní jejich profesními organizacemi).