Tento systém bude tvořen třemi zónami s trochu rozdílným režimem. Národní park o rozloze asi 29 000 čtverečních kilometrů bude chránit panenskou přírodu kolem východního okraje Velkého medvědího jezera. Na západ od něj v oblasti zvané Ramparts bude rezervace o rozloze asi 16 000 kilometrů čtverečních, jejíž pýchou jsou útesy lemující údolí řeky Mackenzie a mokřady kolem řeky Ramparts River. A Velké medvědí jezero bude ještě chránit nárazníková zóna o rozloze asi 66 000 čtverečních kilometrů, kterou bude spravovat domorodý kmen, který zde žije.

Celá tato oblast je součástí pásu severských lesů, který se táhne od Kanady až po Sibiř. Tento ekosystém je velmi zranitelný a přitom nesmírně významný. Podle odborníků odebírá z atmosféry největší množství oxidu uhličitého. Pokud by začal být průmyslově využíván, množství tohoto skleníkového plynu v atmosféře by prudce vzrostlo. Nový kanadský národní park a rezervace kolem něj jsou navíc v létě domovem milionů tažných ptáků.

Místní domorodé kmeny, ekologové a přírodovědci bojovali za vytvoření této rezervace již od roku 2000. Loni dosáhli předběžné dohody o jejím vytvoření a včera kanadská vláda systém národních parků a rezervací kolem Velkého medvědího jezera oficiálně uzavřela pro průmyslový rozvoj.

Oblast zahrnující tuto nyní největší severoamerickou rezervaci, jež je téměř dvanáctkrát větší než americký Yellowstonský národní park, už dlouho zajímá velké těžařské firmy. Konsorcium velkých ropných firem plánuje stavbu plynovodu údolím řeky Mackenzie, který by měl dodávat zemní plyn do USA. Několik firem začalo v Northwest Territories těžit diamanty a další zde hledají uran.

Vyhlášení rezervace tyto projekty nezastaví a počítá i s koridorem pro plynovod v údolí řeky Mackenzie. Na další průmyslový rozvoj oblasti už je však uvaleno moratorium.