Plameňák malý je v celosvětové Červené knize ohrožených druhů zařazen do kategorie "na pokraji ohrožení". Více než tři čtvrtiny tohoto ptačího druhu přitom žije ve Velké příkopové propadlině na východě Afriky ajediným hnízdištěm jeprávějezero Natron. Toto území bývá označováno jako největší ornitologický zázrak světa.

Podle africké kanceláře BirdLife International by případná těžba kalciové sody znamenala, že by se plameňák malý mohl v této oblasti přiblížit na pokraj vymírání.

Půl milionu sody ročně

Česká společnost ornitologická napsala, že odsáváním vody z jezera se má získat půl milionu sody ročně. Chystá se i stavba elektrárny a dalších objektů. Podle tanzanských zákonů se musí plánovaná těžba posoudit podle jejího vlivu na životní prostředí. První závěry mají být zveřejněny už brzy.

Zástupci ochranářských organizací se už sešli a začali plánovat kroky pro záchranu vzácného ptáka. Plameňáka chrání několik mezinárodních dohod, jezero Natron je navíc zařazeno do Ramsarské úmluvy o mokřadech.

Plameňák malý je velmi citlivý druh, jakýkoliv dlouhodobý výkyv hladiny nebo změny ve složení vody mohou snadno vést k tomu, že opustí své hnízdo.

Jiné jezero zase vysychá

Ohrožen je i jiný druh plameňáka, který hnízdí v okolí keňžského jezera Nakuru. Jezero totiž vysychá a plameňákům se hůř shání potrava - řasy. Proto se stěhují jinam.

Podleochránců přírodymůže za vysychání jezera odlesňování v jeho okolí a nadužívání vody místními farmáři. Proto se rozhodli v blízkosti vodní plochy vysázet nové stromy. Věří, že tím zajistí pravidlený přísun vody do jezera a tím zabrání úhynu plameňáků.