O jeho zjištění a déle než ročním působení v oblasti čínského Vnitřního Mongolska dnes informovala agentura Nová Čína.

Odstavec 48 zmiňovaného zákoníku praví, že muži, kteří se "dopustí sodomie, budou zabiti".

Šlo mu o populační nárůst

Odborníci z výzkumného ústavu pro starověké mongolské právo a sociologii vysvětlují existenci tohoto ustanovení Čingischánovou snahou o co největší rozšíření mongolské populace, která tou dobou čítala pouhý jeden a půl miliónu obyvatel.

 

Jeho rivalové z dynastie Song, která vládla v oblasti dnešní střední Číny, měli oproti tomu sto miliónů poddaných.

Čingischánova říše se ve 13. století rozpínala přes oblast Asie až do střední Evropy.

Zmiňovaný zákoník krom jiného pod hrozbou trestu smrti zakazoval poškozovat travinaté oblasti žďářením či kopáním. Agentura Nová Čína to nijak blíže nevysvětluje.

Expertům se podařilo starověký mongolský kodex sestavit na základě studia historických záznamů včetně cestopisů Marca Pola. Původní text zákoníku se ztratil před více než 600 lety.