Příčinou epidemie nevyléčitelného degenerativního onemocnění mozku, kterým může v roce 2050 trpět až 106 milionů lidí, je podle odborníků celkové stárnutí světové populace. Experti proto doporučují vypracovat národní plány boje proti této nemoci.

Zatímco v současnosti trpí Alzheimerovou chorobou 26 milionů lidí, vědci z univerzity Johna Hopkinse na nedělní zdravotnické konferenci o stařecké demenci ve Washingtonu varovali před prudkým nárůstem případů v příštích desetiletích. Epidemie choroby, jež postihuje převážně starší lidi, prý nejvíce zasáhne Asii, v níž může v půlce 21. století onemocnět až 63 milionů lidí. V Evropě prý může počet nemocných narůst na 16,6 milionu lidí a v USA na téměř devět milionů.

"Do roku 2059 onemocní Alzheimerovou chorobou jeden člověk z osmdesáti pěti. Pokud však byť jen nepatrně pokročíme ve výzkumu prevence onemocnění či léku, které zpomalí vývoj nemoci, může to mít obrovský dopad na veřejné zdraví," uvedl profesor Ron Brookmeyer.

Alzheimerova choroba, která se projevuje zapomínáním a nesoustředěností, poruchami řeči i hybnosti, postihne asi pět procent lidí ve věku 65 let, u osmdesátiletých je to až třetina. Objevuje se však i u lidí ve věku 30 a 40 let. Způsobuje ji ukládání bílkoviny betaamyloidu v mozkové kůře, což vede k odumírání nervových buněk.

Podle vědců by jednotlivé země nyní měly vypracovat národní plán boje proti této chorobě. Nemoc je zatím neléčitelná, ale její postup lze při včasném zjištění zpomalit. Vědci vkládají velké naděje do výzkumu zárodečných kmenových buněk. Zároveň doporučují udržovat zdravý životní styl, včetně pravidelné fyzické i psychické aktivity.

V Česku je v současnosti evidováno asi 70.000 až 120.000 nemocných.