Spor o genderovou příslušnost veřejných záchodků trvá v USA už několik let a stal se i tématem nynější prezidentské kampaně. Část veřejného mínění se přiklání k názoru, že lidé by měli volit veřejný záchod podle své fyzické podoby, nikoli podle vnitřního pocitu příslušnosti k některému z pohlaví. Liberální část společnosti a aktivisté LGBT jsou přesvědčeni o opaku.

Severokarolínští zákonodárci například letos na jaře zákonem rozhodli, že lidé musejí používat veřejné toalety odpovídající pohlaví, které mají uvedené v rodném listu. Proti takovému výkladu se bouří nejen obhájci práv sexuálních menšin, ale rovněž řada veřejných osobností. Ministerstvo spravedlnosti USA severokarolínský zákon zažalovalo, ministryně Loretta Lynchová ho přirovnala k rasové segregaci.

Názor zastánců svobodného výběru záchodů k překvapení mnohých sdílí i republikánský prezidentský kandidát Donald Trump, podle něhož by lidé měli chodit na záchod, "který jim přijde vhodnější". Newyorský magnát si za to vysloužil kritiku konzervativního republikánského křídla, které se přidržuje tradičního pohledu na volbu toalety.

Vláda USA v květnu školy na celém území státu upozornila, že transsexuální školáci by měli navštěvovat záchodky v souladu se svou zvolenou genderovou identitou. Školám takovou praxi přímo nenařídila, ale naznačila, že na jejich stanovisku může záviset přísun peněz ze státní pokladny. Jen Texas dostává z federálního rozpočtu ročně na školství deset miliard dolarů.

Právě stát Texas se postavil do čela boje proti vládní směrnici. Soudce Reed O'Connor v neděli zablokoval nařízení na žádost Texasu a dalších 12 amerických států a označil je za neústavní.