Přední biolog z University College London Roger Wotton srovnával stavbu těl ptáků s obrazy náboženských a mytických bytostí v umění – a zjistil, že andělé, cherubíni a víly by vlastními silami ani nevzlétli. Chybí jim potřebné svalstvo, mají nadbytečné ruce a jejich těla jsou příliš těžkopádná.

Zvlášť cherubíny, kteří bývají zobrazováni jako buclaté děti s drobnými křidélky, by v rozletu zbrzdila gravitace.

Ptačí křídla, připomíná autor studie v časopise londýnské univerzity, se vyvinula z předních končetin.

Andělé ale nepatří jen k blouznivé náboženské fantazii středověkého člověka. Někoho to možná nepřekvapí, ale 69 procent Američanů na začátku 21. století věří na existenci andělských bytostí – i démonů.

Britský literární historik Frank Kermode tvrdil, že představa andělů pomáhala utvořit lidské chápání toho, co sice neexistuje, ale je možné. Bez andělů by tedy nemohly existovat vědecké hypotézy nebo pojmy, jako je například právní osoba.

Studie biologa se tedy, zdá se, míjí s podstatou lidské představy o andělech, která spočívá v potřebě představovat si, co by mohlo být, kdyby.