Komplex o rozměrech osm krát šest metrů, nacházející se nedaleko vesnice Fiskardo, obsahoval pět hrobů. Jeden z nich byl ve tvaru domu, do něhož vedly kamenné dveře se stále dokonale fungujícími panty.

Památka naštěstí unikla pozornosti vykrádačů hrobek, a tak se tým archeologů mohl těšit z nálezů zlatých náušnic a prstenů, zlatých listů, které se snad připínaly jako ozdoby na oblečení při obřadech, dále pak ze skleněných a hliněných nádob, bronzového dveřního zámku či měděných mincí. V blízké lokalitě byly odhaleny rovněž pravděpodobné pozůstatky malého divadla se čtyřmi řadami kamenných sedadel, sdělilo ministerstvo.

Dřívější vykopávky v oblasti zahrnují zbytky domů, lázně a hřbitov, vše z let 146 před naším letopočtem až 330 našeho letopočtu, tedy taktéž z římské doby.