"Tato změna vyjadřuje sdílení smyslu pro historii, identitu a komunitu lidí, kteří se sebeurčují jako černí, včetně lidí žijících v africké diaspoře nebo v Africe," uvedl před více než měsícem viceprezident pro standardy AP John Daniszewski na redakčním blogu. "Černá s malým písmenem označuje barvu, ne člověka."

S velkými počátečními písmeny začala tato zpravodajská organizace psát také slovo domorodec s odkazem na původní obyvatele určité lokality. Rozhodnutí předcházel podle Daniszewskiho více než dvouletý výzkum a debaty novinářů AP jak mezi sebou, tak i s vnějšími komunitami a názorovými vůdci. "Naše diskuse o stylu a jazyce berou v úvahu řadu věcí, včetně potřeby inkluze a ohleduplnosti. Věříme, že tato změna k tomu přispěje," psal viceprezident pro standardy.

Černí s velkým písmenem, bílí bez

Před dvěma dny však Associated Press oznámila, že pro psaní slova "bílý" ve smyslu označení rasy, etnika či kultury zvolí jiný postup. I nadále je bude psát s malým "b". "Bilí lidé obecně nesdílejí historii a kulturu tak široce a nemají zkušenost s diskriminací kvůli barvě pleti," zdůvodnila AP své rozhodnutí.

"Souhlasíme s tím, že barva pleti bílých lidí hraje roli v systémové nerovnosti a nespravedlnosti, a chceme, aby se naše žurnalistika těmito problémy do hloubky zabývala," uvedl na dalším redakčním blogu opět Daniszewski. "Ale kdybychom slovo bílý psali s velkým B podobně, jako to dělají bílí rasisté, riskovali bychom, že tím jejich stanovisku dodáme legitimitu."

Podobný krok jako Associated Press udělala i řada další amerických médií. Konkrétně Columbia Journalism Review, Wall Street Journal, The New York Times, USA Today, Los Angeles Times, NBC News a Chicago Tribune oznámily, že slovo "černý" budou psát s velkým písmenem, slovo "bílý" nikoli.

"Slovo bílý nepředstavuje tak silně sdílenou kulturu a historii jako slovo černý," uvedl 5. července americký deník The New York Times, když vysvětloval své rozhodnutí.

Černí s velkým, bílí také

Odlišný postup zvolily televizní stanice CNN a Fox News a dále noviny San Diego Union-Tribune. Ty uvedly, že budou i slovo bílý psát s počátečním velkým písmenem a stejně tak budou uvádět označení jednotlivých etnických skupin. Na jejich stranu se postavila také televizní stanice CBS News, jež oznámila, že bude psát slovo bílý s velkým B, ale distancovala se od toho, že by to mělo nějak souviset s bílými rasisty či s bílými nacionalisty nebo odkazovat na nějaká bílá privilegia.

Také AP ve svém vyjádření připustila, že její rozhodnutí o ponechání malého počátečního písmena ve slově bílý je "choulostivější".

"Národní asociace černých novinářů a někteří černí akademičtí pracovníci zastávají názor, že také slovo bílý by se mělo psát s počátečním velkým písmenem," uvedla AP.

Podle některých názorů, jež agentura cituje, směřuje dokonce udržování malého počátečního písmena ve slově "bílý" proti černým, protože údajně podporuje postoj, že běloši jsou výchozí rasou.

"Bílá tak zůstává neviditelná, a jak tomu u všech mocenských struktur bývá, tato neviditelnost je zásadní pro udržení její moci," tvrdí Eve Ewingová, socioložka rasy a vzdělávání na Chicagské univerzitě. "Necháme-li ji předstírat neviditelnost, pak také nadále předstírá svou nevyhnutelnost a nevinnost," dodala v příspěvku, který publikovala na internetu.

Podle Kwameho Anthonyho Applaha, profesora filozofie na Newyorské univerzitě, by psaní počítečního velkého písmena ve slově bílá vzalo rasistům vítr z plachet, protože by přestalo být provokativním popřením normy. 

AP ještě uvedla, že se bude problému nadále věnovat. "Vývoj používání slov budeme pozorně sledovat. Naše rozhodnutí pravidelně přezkoumáváme," uzavřel Daniszewski.