Austrálie uplatňuje přísnou azylovou politiku, jež znemožňuje běžencům, kteří doplují k australským břehům, usadit se v zemi a posílá je do táborů v ostrovních státech Nauru a Papua-Nová Guinea. Za provozování táborů Canberra těmto zemím platí. Australská vláda prohlašuje, že tímto způsobem bojuje s převaděčstvím a nelegální migrací. Kritici ale poukazují na špatné životní podmínky v detenčních zařízeních.

Nejvyšší soud státu Papua-Nová Guinea v dubnu rozhodl, že australský detenční tábor pro uprchlíky na tomto ostrově je protiústavní, že tamní zadržování žadatelů o azyl je porušením jejich práva na osobní svobodu. Soud proto vyzval vlády obou zemí, aby podnikly okamžité kroky s cílem ukončit zadržování 900 migrantů.

Premiér Papuy-Nové Guineje Peter O'Neill hned poté slíbil, že bude imigrační centrum uzavřeno. Uvedl, že neprodleně požádá Austrálii, aby navrhla alternativní řešení pro zadržované běžence. Ti, kdo budou uznáni za legitimní uprchlíky, mohou zůstat ve státě Papua-Nová Guinea, "pokud si budou přát stát se platnými členy místní společnosti", dodal tehdy premiér.