Pro schválení směrnice zvedlo ruku 438 poslanců, proti se postavilo pouze 226 členů parlamentu. „Je to skvělá zpráva pro Evropský tvůrčí sektor,“ uvedl německý europoslanec a jeden z autorů dokumentu Axel Voss. Parlament tak změnil rozhodnutí z července letošního roku, kdy parlamentní výbor těsnou většinou znění kontroverzní směrnice odmítl.

Schválení směrnice je podle ředitele české Unie vydavatelů Václava Macha významnou součástí reformy, kterou evropská legislativa reaguje na rostoucí sílu digitálních technologií. „Nyní budou probíhat jednání v takzvaném trialogu mezi zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropy, jejichž výsledkem bude konečný text směrnice. Je předpoklad, že směrnice bude schválena v současném funkčním období Evropského parlamentu a komise,“ říká Mach.

Návrh vyvolával diskuse hlavně svými články 11 a 13, přičemž článek 11 měl chránit tvůrce obsahu a vlastníky práv a upravoval povinnosti firem, jež využívají jejich obsah. Zavádí takzvanou daň z odkazu, která určovala povinnost platit za využití odkazů, jež zároveň obsahují náhled článků a fotografií a jež firmám, jako je Google a Facebook, přinášejí nejvyšší zisky z reklamy. Článek 13 zase společnostem stanovuje zodpovědnost za veškerý obsah, který na jejich webových stránkách zveřejní uživatelé.

Omezení svobody?

Kritici argumentují, že směrnice povede k cenzuře a omezí svobodu internetu. Nejvýraznější opozici na našem území představuje Česká pirátská strana a také společnost Seznam.cz, které by se platnost směrnice dotkla podobným způsobem, jako Googlu či Facebooku. Podle Pirátů by mohly některé články směrnice vést kromě cenzury i k omezení používání informačních zdrojů ke vzdělávání mimo školy.

„Naopak zastánci směrnice zdůrazňují, že směrnice jen aplikuje pravidla platná v rámci offline světa i do digitálního prostředí a upozorňují na to, že i v digitálním světě nelze pod heslem svobody svévolně využívat obsah vytvořený s vysokými náklady někým jiným,“ vysvětluje Mach a dodává, že tvůrci a poskytovatelé obsahu musí mít právo rozhodovat o dalším nakládání s výsledky jejich činnosti a v případě jejich komerčního využití také na odpovídající odměnu.