„Mezi lety 2017 a 2018 snížila EU emise o 80 milionů tun, zatímco zbytek světa je zvýšil o 1020 milionů tun. Bez toho, aby se zbytek světa více zapojil, nemůžeme naši planetu zachránit,“ řekl Babiš v OSN a dodal, že ČR podporuje a dodržuje stanovené cíle mezinárodním společenstvím.

Ilustrační foto.
Snižování skleníkových plynů: Česko nedělá dost, míní experti

Podle Jiřího Koželouha, vedoucího energetického programu Hnutí DUHA, by premiér a ministři by měli přestat hledat argumenty pro co nejmenší snížení naši závislost na fosilních palivech a házet zodpovědnost na ostatní země. „Jde přece o vzduch, který dýcháme a o naši energetiku, která zoufale potřebuje připravit na 21. století. To za nás opravdu USA ani Čína neudělají,“ řekl Koželouh.

Důraz na jádro

Babiš ve svém projevu zdůraznil, že Evropská unie vytváří jen devět procent celosvětových emisí a dlouhodobé strategie těch největších znečišťovatelů neukazují žádné zlepšení. „V roce 2017 byly emise skleníkových plynů v ČR o 35 procent nižší než v roce 1990. Naše ekonomika se za tu dobu pětkrát zvětšila, to značí, že omezování emisí a ekonomický růst jsou proveditelné skrze technologický pokrok a inovace,“ řekl a dodal, že pokud se bude chtít ČR dopracovat k uhlíkové neutralitě a obnovitelným zdrojům, bude potřebova pokračovat v rozvoji jaderné energie. 

Exkluzivně z klimatického summitu OSN v Madridu 2019.Zdroj: Deník

„Jsem naprosto přesvědčen, že další rozvoj jaderné energie musí být podporován,“ vyjádřil se Babiš a na mezinárodním plénu tak podpořil plán vlády na výstavbu dalšího jaderného reaktoru. Ten by ale podle odborníků mohl začít plnit svou funkci až kolem roku 2040, což by ve výsledku znamenalo, že ČR nebude schopná plnit závazky omezování emisí skleníkových plynů.

Ilustrační foto.
Nejen ledovce. Změna klimatu ničí i zdraví lidí, přináší dosud nevídané choroby

Dostat českou ekonomiku a energetiku do souladu s Pařížskou dohodou  a vyjednávat s vládou o klimatické politice chce nově Klimatická koalice. Sdružení českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

Video z klimatické konference:

Její koordinátorka Michaela Pixová, řekla: „Česká vláda nejen neplní závazky z Pařížské dohody, ale dokonce cíleně podkopává celoevropskou politiku usilující o udržitelnější budoucnost. Andreje Babiše si tak jednou dnešní mladá generace bude pamatovat jako premiéra, který nevyužil poslední šance otočit kormidlem z trajektorie vedoucí ke katastrofálnímu oteplení planety.”  

Další rozvoj jaderné energie v ČR nepovažuje za realistický plán ani Edvard Sequens, energetický konzultant pracujícího ve sdružení Calla. “Chceme se bavit o takových řešeních, které může naše republika udělat v nedlouhém čase, který nám zbývá pro nutné snížení emisí, a o smysluplně zaměřených investicích do moderních technologií místo do jaderných chimér.”

Odpovědnost vůči občanům

Babiš argumentoval v Madridu tím, že má jako představitel vlády zodpovědnost vůči občanům a ekonomice. “Musíme chránit naše životní prostředí, ale zároveň udržet naši ekonomiku prosperující a konkurenceschopnou,” uzavřel svůj výstup v Madridu Babiš.

Problém s plasty je velmi vážný.
Ekodeprese na vzestupu: Když lidskou mysl požírá zbídačená planeta

Hlavním cílem setkání státníků bylo představit plány na omezování negativních vlivů klimatické změny na dalších pět let, ve kterých by mělo docházet ke snižování emisí, přechodu na obnovitelné zdroje a uzavírání uhelných elektráren.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis řekl, že do roku 2030 zvýší Řecko podíl obnovitelných zdrojů na 60 procent. Slovenský premiér Peter Pellegrini zase přislíbil úplné zavření všech uhelných elektráren a investice ve výši 2,5 miliardy EUR. Monako představilo ambiciózní plán do konce desetiletí, kdyby měla být veškerá veřejná doprava v zemi poháněna elektřinou. Jüri Ratas z Estonska zase zdůraznil, že technologické firmy v Estonsku slíbily, že do roku 2030 dosáhnou dobrovolně uhlíkovou neutralitu. Do té doby se k nim už přihlásilo na 7O firem z celého světa.