Po reakci s minerály se ukázalo, že se přeměnil v pevný kus křídovitého materiálu. Další dobrou zprávou je krátká doba, během které proběhl. Z 220 tun CO2 se v kámen během dvou let proměnilo 95 procent. To vědce překvapilo. Kvůli rostoucímu zastoupení CO2 v atmosféře podobné experimenty probíhaly už v minulosti. Oxid byl pumpován do pískovce, uzavřených podzemních vod či jeskyní. Vždy ale hrozilo, že se dostane ven, přeměna v kámen ale riziko eliminuje. Směs kyselé vody, CO2 a radioaktivního uhlíku naleptala horniny v hlubokém vrtu a hořčík s vápníkem na sebe navázaly uhlík z oxidu 
a utvořily karbidy. V budoucnosti by podobná technologie mohla snížit emise elektráren, které jsou postaveny na vhodném podloží.

Hlavní nevýhodou použité metody je cena. Zachytávat CO2 v elektrárnách je se současnou technologií neekonomické. Náklady na vrt 
a zařízení jsou také nezanedbatelné, většinu roztoku pumpovaného pod zem tvoří voda, CO2 pouze 5 procent.

Následovat budou experimenty mimo laboratoře různě na planetě. „Potřebujeme větší škálu experimentů 
v terénu," potvrzuje pro 
BBC Christopher Rochelle 
z Britské geologické společnosti.