Komise podle Junckera navrhuje kromě rychlé likvidace propagandistických příspěvků také posílení pravomocí vznikajícího úřadu evropského veřejného žalobce. Ten by se měl nově zabývat také problematikou terorismu. Navrhovaná opatření by měla pomoci zabránit i přeshraničnímu praní špinavých peněz a teroristickým aktivitám. „Musíme být schopni stíhat teroristy i přes hranice. Terorismus hranice neuznává,“ prohlásil.

Předseda komise také uvedl, že státy v Evropě musí spolupracovat v oblasti politické, ekonomické i vojenské. Evropská unie jako celek by však podle něj měla zůstat bez vlastní armády a obranu musí zajistit vojáci členských zemí. 

I přes výrazné kulturní rozdíly mezi některými zeměmi musí podle Junckera zůstat Evropa silná a jednotná. „Musíme překonat rozdíly mezi severem a jihem, východem a západem. Evropa je příliš malá na to, aby se rozdělila,“ řekl během projevu. Unie podle něj musí vyřešit situaci na Balkánském poloostrově a nesmí mlčet ani v souvislosti s konfliktem v Sýrii. Silná Evropská unie může podle Junckera pomoci k zajištění míru ve světě.

Problém jménem migrace

Evropa musí podle Junckera připravit komplexní reformu, která by pomohla řešit příval migrantů zejména ze severní Afriky a blízkého východu. „Je třeba hledat dlouhodobá a preventivní řešení, nikoli následná opatření,“ uvedl. Připomněl však, že i nadále zůstává příznivcem zachování Schengenského prostoru. Hranice mezi zeměmi by podle něho neměly být obnoveny a tam, kde nyní existují, by mělo dojít k jejich zrušení.

Řešením by mělo být posílení financování pohraničních stráží v zemích na okraji evropských hranic a vytvoření migračních tras, kterými by uprchlíci měli možnost legálního přístupu na území unie. Hlavním centrem zájmu by však má být situace v Africe. „Musíme se na vztahy mezi Afrikou a Evropou dívat jako na rozvojovou pomoc. Afrika nepotřebuje charitu, ale skutečné partnerství,“ prohlásil.

Navrhl vytvoření aliance mezi Evropou a Afrikou, která by v následujících pěti letech pomohla vytvořit stálé pracovní příležitosti pro více než 10 milionů obyvatel na území afrického kontinentu. „Nevymýšlíme nic nového, plán externích investic začal již před dvěma lety a prozatím jsme do projektů v Africe investovali 1,3 miliardy eur (v přepočtu 33 miliard korun),“ připomněl Juncker.

Ochrana nezávislých voleb

Evropská komise podle Junckera připravuje také pravidla k lepší ochraně voleb v rámci Evropské unie před zásahy cizích zemí i soukromých subjektů. Mělo by dojít k zajištění transparentnosti politických kampaní a stanovení postihů za neoprávněné využívání osobních dat k ovlivnění vole.

Jedná se o reakci na množící se případy úniků osobních dat ze sociálních sítě Facebook a množící se spekulace o snahách Ruska ovlivňovat volební výsledky v ostatních zemích. Komise zároveň vyzývala k lepší spolupráci zemí EU při odhalování potenciálních hrozeb a důslednému uplatňování pravidel na ochranu osobních údajů. 

Co přinese brexit

Předseda Evropské komise se během svého projevu věnoval také problematice odchodu Velké Británie z Evropské unie. Zopakoval, že plně respektuje bristké rozhodnutí, ale připomněl vládě premiérky Theresy Mayové, že nemůže očekávat stejně výhodné podmínky, jaké měla ostrovní země v rámci svého evropského členství.

Velká Británie nebude podle jeho slov ani po 29. březnu příštího roku běžnou cizí zemí. „Británie zůstane blízkým sousedem, ekonomickým a bezpečnostním partnerem,“ prohlásil a doplnil, že vyjednavači Evropské komise jsou připravení pracovat ve dne v noci, aby bylo možné dosáhnout dohody, která bude prospěšná oběma stranám.

Zimní nebo letní čas

Již na konci srpna schválila Evropská komise v souladu s výsledky hlasování občanů EU zrušení střídání času. Podle Junckera však není na členech komise ani evropských poslancích aby rozhodli, zda bude Evropa fungovat v režimu letního či zimního času. Rozhodnout by měly jednotlivé členské státy.

Juncker v rámci svého projevu na půdě Evropského parlamentu promluvil také o problematice životního prostředí. „Musíme zajistit kvalitní životní prostředí pro budoucí generace,“ uvedl Juncker a vyzval evropské poslance, aby se ke stavu naší planety neobraceli zády. Evropa podle něj potřebuje zavést opatření proti nadměrnému užívání plastů.