A to i přes to, že se západní diplomaté pokoušejí separatistickým tendencím bosenských Srbů kvůli udržení země, která míří do Evropské unie, zabránit.

Ve středu zástupci srbské regionální vlády požádali zákonodárce, aby jim umožnili vypsat referendum. Je to také reakce na spory, jež dlouhodobě mezi politiky Republiky Srbské a Federace Bosny a Hercegoviny panují.

Zatímco Srbové ve federaci si přejí vetší nezávislost, zdejší Muslimové a Chorvaté požadují silnější stát a přímou cestu do unie.

Srbská rétorika se nelíbí ani západu. „Suverenita je vlastností státu, zde Bosny a Hercegoviny. Republika srbská je objektem, nikoli státem uvnitř státu, tečka,“ rezolutně prohlásil Miroslav Lajčák, slovenský diplomat a Vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu před zasedáním parlamentu v Sarajevu.