Polský ministr Brabce informoval, že veškeré práce na polských průzkumech ložisek uranu v blízkosti Náchodska byly zastaveny a neplánují se aktuálně žádné další průzkumy ani zahájení těžby. "Zároveň na polské straně momentálně žádná firma nemá zájem o těžbu uranu," řekl Brabec.

Kvůli dolu Turów má vzniknout polsko-česká expertní skupina včetně účasti investora, která by měla zajistit všechny informace.

"Budeme ve stálém kontaktu s českou stranou a nic se nestane bez jejího vědomí," přislíbil ministr Szyszko.

Hnědouhelný důl u polské Bogatyně zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam těžit chtějí až do roku 2044. Důl by se měl rozšířit podél silnice z německé Žitavy do Bogatyně. Je to jen 300 metrů od nejbližšího obydleného českého území v Uhelné na Hradecku. Rozšíření dolu by mohlo ohrozit zásoby pitné vody na Liberecku.

Chybějící informace dodají

"Veškeré aspekty budou posuzovány na základě našich požadavků, znepokojení a obav, samozřejmě odborně podložených týmem a v rámci EIA (posuzování vlivu na životní prostředí)," řekl Brabec. Pokud by se ukázalo, že by negativní dopady nešly vyloučit, tak by se projekt přehodnotil. Poláci podle Brabce přislíbili doplnit podklady a chybějící informace, které jsou důležité pro vyhodnocení vlivů záměru na vodní poměry na území České republiky, včetně například doplnění hydrologického a hydrogeologického posudku.

"To bylo to, co jsme chtěli slyšet. Tedy jasný závazek polské strany, že vnímá ten problém jako vážný. Zadruhé přijali náš požadavek na to, abychom sdíleli všechny informace, a to on-line na bázi pracovní skupiny," řekl.

Ministři také jednali o světelném znečištění ve Frýdlantském výběžku, které v noci způsobují polské skleníky na pěstování zeleniny. Dohodli se na společném postupu k polské firmě, která vybudovala v těsné blízkosti elektrárny Turów skleníky o rozloze deseti hektarů a plánuje jejich rozšíření. Stěžovalo si také Sasko. Brabec věří, že společně vytvoří dostatečný tlak, který světelné znečištění sníží, nebo mu úplně zamezí.

Obě strany hovořily také o znečištění ovzduší v česko-polském příhraničí a o evropském dotačním programu LIFE kvůli měření kvality ovzduší a společných datech. Polsko hodlá podle Szyszka spolupracovat s Českem na postupném omezování emisí oxidu uhličitého, které vnímá jako zásadní problém. Ministr zmínil, že polské regionální samosprávy například v této souvislosti nyní dotují výměnu domovních kotlů za ekologičtější vytápění.