Bezmála dvě třetiny osob starších osmdesáti let jsou do jisté míry postiženy onemocněním sítnice, které v jednom z deseti případů končí slepotou. Za 25 let by se měl počet trpících tzv. věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) ztrojnásobit.

Nepříjemným vyhlídkám by ovšem mohl zamezit objev vědců ze Southamptonské univerzity uveřejněný v úterý v časopise The Lancet.

Vědci identifikovali proteiny produkované šesti zvláštními variantami genu Serping1, které pomáhají oku zbavit se cizích tělísek a infekcí.

Ty na stáří mohou zastavit přísun živin do místa nejostřejšího vidění na sítnici, žluté skvrny (makula), následkem čehož ztrácí pacient schopnost centrálního vidění.

„Naše studie prokázala, že zvláštní varianta genu Serping1, kterou disponuje méně než čtvrtina lidí, zřejmě poskytuje ochranu před nemocí. Nyní musíme ve výzkumu pokračovat dále, abychom z objevu vytěžili maximální prospěch,“ uvádí na stránkách Southamptonské univerzity jeden z výzkumníků Andrew Lotery.

VPMD představuje závažný sociální a ekonomický problém především pro obyvatele vyspělého světa, protože lidé bílé pleti jsou k onemocnění mnohem náchylnější. Navíc průměrný věk úmrtí se zde stále zvyšuje. Nemoc ovšem může postihnout jedince již od 43 let.

Preventivní opatření se však často podceňují, jelikož se nemoc neprojevuje bolestí a prvotní znaky se přičítají běžnému stárnutí zraku. V České republice podle odhadů přibývá každoročně tisíc pacientů.

Studie uvádí, že ve Velké Británii se na léčbu VPMD ročně vynaloží 80 milionů liber (přes 2,5 miliardy korun) a pacienti bez daného postižení jsou pro britské zdravotnictví sedmkrát méně finančně nároční.