Tisíce převážně mladých lidí se před rokem zúčastnily nepokojů, během nichž také rabovaly a zapalovaly domy. Násilnosti začaly v Londýně a rozšířily se i do dalších anglických měst, jako je Manchester, Birmingham a Liverpool.

Studie vycházela z anonymních rozhovorů se 130 policisty, kteří loni násilnostem čelili. „Policisté očekávají opakování nepokojů a jsou znepokojeni, zda budou mít prostředky nezbytné ke zvládnutí násilností v takovém rozsahu," konstatuje se v materiálu v souvislosti se škrty v policejních rozpočtech.

„Tvrdí, že další nepokoje jsou pravděpodobné a mnozí z nich uvádějí jako možnou příčinu zhoršující se sociální a ekonomické podmínky," píše se ve zprávě, podle níž mnozí policisté považují nepokoje dokonce za „bezprostředně hrozící".

Typická je prý odpověď jednoho manchesterského policisty, který očekává nepokoje do roka. „Myslím, že když máte špatné ekonomické časy, horko, nějakou událost, která to může odstartovat… moje odpověď je: může se to stát," řekl policista. „Myslím totiž, že se nic od loňského srpna nezměnilo. Jen to, že si lidé pomysleli: nepokoje jsou zábava."

Policisté se mezitím připravují na mimořádná bezpečnostní opatření v Londýně kvůli olympijským hrám, které zde začnou 27. července.

Při loňských nepokojích byla policie kritizovaná za to, že pozdě zasáhla. Tentokrát se řada policistů obává, že rozpočtové škrty jejich kapacity ještě oslabí. Jako u všech dalších veřejných služeb, vláda snižuje policejní rozpočet do roku 2015 o 20 procent.

Podle nezávislé policejní inspekce (HMIC) policie plánuje zrušit 5800 „neúřednických" míst v policejním sboru, tedy policisty přímo vykonávající policejní práci. HMIC varovala, že toto snižování stavů může vést k tomu, že policie v Londýně, v hrabstvích Devon a Cornwall, stejně jako v Lincolnshire nebudou s to poskytovat odpovídající služby.

Britská ekonomika se letos propadla zpět do recese. I když celková nezaměstnanost neroste, u mladých lidí do 24 let dosahuje 20 procent.