Ministerstvo zahraničí považuje zvolení za výsledek několikaleté práce české diplomacie a k zapojení do činnosti rady chce využít reputace, kterou si země vybudovala během předchozích funkčních období. „Česká republika bude vystupovat jako aktivní země usilující o lidskou důstojnost včetně ochrany lidských práv a podpory demokracie po celém světě,“ uvádí v tiskovém prohlášení.

Za své hlavní priority považuje ministerstvo zahraničí participaci ve veřejných a politických záležitostech, podporu fungování univerzálního pravidelného přezkumu stavu lidských práv a aktivní zapojení do reformních snah, které by měly směřovat k posílení Rady a její efektivity.

Ochrana lidských práv

Rada pro lidská práva patří mezi nejvýznamnější orgány OSN. Tvoří ji 47 členů volených Valným shromážděním na tříleté funkční období. Každý rok dochází k obměně jedné třetiny členů. Rada zasedá třikrát ročně a jejím úkolem je dohled nad dodržováním lidských práv a prosazování jejich ochrany.

„Schází se rovněž na žádost svých členů při zvláštních zasedáních o závažných lidskoprávních situacích. Navíc třikrát ročně vždy po dvou týdnech zasedá ve formátu pracovní skupiny k univerzálnímu periodickému přezkumu, kdy si státy navzájem udělují doporučení ke zlepšení stavu lidských práv,“ vysvětluje ministerstvo.

Vítězství bez boje

Pro úspěšní zvolení do rady je zapotřebí získat v tajném hlasování podporu nadpoloviční většiny z celkového počtu 193 členských států OSN. V letošním roce se o 18 uvolněných míst ucházelo 18 zemí a všechny byly v hlasování úspěšné. 

Louis Charbonneau z organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) páteční hlasování podle České televize označil za směšné a zdůraznil, že při něm nebyla žádná konkurence. Některé zvolené státy navíc bývají kritizovány právě za porušování lidských práv. V červnu letošního roku radu opustily Spojené státy, které ji považují za pokryteckou.