Patnáctistránkový dokument věnovaný České republice uvádí, že "současná velmi nízká úroveň plnění doporučených opatření je celkově neuspokojivá", a vyzývá Česko, aby co nejdříve podalo zprávu o jejich zavedení. Krajní termín je do 30. června.

Skupina mimo jiné požadovala, aby Česko zajistilo větší transparentnost práce poslanců a senátorů. České úřady podle GRECO nesplnily třeba doporučení zveřejňovat záznamy zasedání parlamentních výborů či zavést kodex přípustného jednání zákonodárců včetně závazných pravidel týkajících se přijímání darů či výhod.

V justiční sféře se nesplněná doporučení GRECO týkala mimo jiné zavedení kodexu přípustného jednání soudců či změn v procesu jmenování a odvolávání státních zástupců.

Nutnost zlepšení důvěry v politiky

Částečně se podle GRECO podařilo například zavést majetková přiznání zákonodárců či zlepšit dohled nad tím, zda nejsou ve střetu zájmů.

"Pro Českou republiku je zásadní, aby podnikla rozhodné kroky a podnítila rozšíření etického chování a morální integrity mezi politiky a zlepšila důvěru (veřejnosti) ve volené zástupce," konstatuje zpráva GRECO, podle níž jsou v Česku zákonodárci a politické strany vnímáni velmi negativně i v souvislosti s množstvím kriminálních afér.

Skupina GRECO sdružuje asi 40 států. V roce 1999 ji zřídila Rada Evropy za účelem monitorování států v oblasti dodržování protikorupčních standardů.

V minulých letech bylo Česko podle skupiny v zavádění doporučených kroků úspěšnější, opakovaně se jí dařilo včas splnit většinu z nich.