Šedesátiletý Pejchal byl od loňského roku členem Legislativní rady vlády. Působil jako advokát se specializací na civilní, ústavní a mezinárodní právo. Mnohokrát vystupoval jako právní zástupce stěžovatelů před Evropským soudem pro lidská práva. „Je jedním z několika mála právníků, kteří se soustavně angažovali v právní pomoci obětem holocaustu," uvedla Válová.

Pro Pejchala v červnu hlasovalo 90 členů shromáždění RE. Ostatní dva kandidáti, které také česká vláda jmenovala jako možné zástupce u soudu při RE – profesorka mezinárodního práva Mahulena Hofmannová a soudce Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn -, obdrželi jen 24 a 44 hlasů.

Každá členská země jednoho soudce

Každá z členských zemí Rady Evropy má právo obsadit ve Štrasburku jedno soudcovské křeslo. Ke štrasburskému soudu se může obrátit každý občan členského státu Rady Evropy, který se domnívá, že úřady jeho země ho zkrátily na lidských právech. Nemůže sám žalovat jinou členskou zemi, ale státy se vzájemně mohou u soudu domáhat práv svých občanů.

Evropský soud pro lidská práva je orgánem Rady Evropy. Tato mezinárodní organizace si klade za cíl podporu evropské jednoty, ochranu lidských práv, usnadnění sociálního a hospodářského pokroku a koordinaci politické činnosti mezi členskými státy.