V pátek 20. srpna 1858 se v londýnském vědeckém sborníku Linného společnosti The Journal of the Proceedings of the Linnean Society objevil článek nazvaný O tendenci druhů formovat odrůdy a o udržování odrůd a druhů přirozeným výběrem.

Jeho text obsahoval společnou prezentaci dvou vědeckých prací, jež byly předloženy Linného společnosti k posouzení 1. července toho roku. Jednou z nich byla studie Alfreda Russela Wallace o tendenci odrůd odchýlit se na neurčitou dobu od původního typu. Tou druhou výňatek z nepublikované práce o druzích Charlese Darwina z roku 1844.

Benedict Cumberbatch ve filmu Kód enigmy
Napůl geniální, napůl šílení. Připomeňte si vědce, kteří ovládli stříbrné plátno

Článek byl vůbec prvním avízem, že ve vědeckém světě právě vzniká nová evoluční teorie počítající s přirozeným výběrem. Jeho zveřejnění pak podnítilo Darwina k napsání slavné knihy o přirozeném výběru, jež vyšla v listopadu 1859 pod názvem O původu druhů. Proč si ale dal s její publikací tak na čas, když svou teorii zformuloval už o 20 let dříve?

Zveřejnit? Ještě ne

„Po návratu do Spojeného království měl Darwin teorii přirozeného výběru rámcově sestavenou tak, aby s ní mohl pracovat. Jeho výzkum zahrnoval rozsáhlé experimenty se selektivním šlechtěním rostlin a zvířat, při nichž nacházel důkazy, že druhy nebyly neměnné. Zabýval se i mnoha podrobnými myšlenkami, jak svou teorii upřesnit a doložit. Tato práce však zůstala 15 let upozaděná za jeho hlavní činností, což bylo psaní o geologii a publikování odborných zpráv o sbírkách lodi Beagle,“ napsal Stephen Webster v knize Charles Darwin: Pocket Giants.

Matka Charlese Darwina synovi vysvětluje, z čeho se skládá květina, obrázek z ruské Dětské encyklopedieMatka Charlese Darwina synovi vysvětluje, z čeho se skládá květina, obrázek z ruské Dětské encyklopedieZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Dětská encyklopedie Moskva, 1913, strana 82, volné dílo

V roce 1854 dokončil Darwin práci na projektu o svijonožcích a chystal se publikovat své závěry ohledně evoluce. Pobízeli ho k tomu i přátelé a kolegové, například botanik Joseph Hooker nebo geolog Charles Lyell, který jasně chápal převratnost Darwinovy teorie a v roce 1856 ho varoval, že o původu druhů přemýšlejí i jiní vědci, kteří by ho mohli předběhnout a získat si slávu pro sebe.

Jenže Darwin váhal. Ještě o dva roky později, v první polovině roku 1858, kdy mu bylo 49 let, odmítal svou teorii zveřejnit v odborných časopisech a namísto toho se tvrdohlavě soustředil na sestavení obrovského vícesvazkového díla, jehož příprava by ovšem zabrala celá léta. Nakonec zasáhla náhoda, která rozpoutala hotovou krizi – a jeho plány dramaticky urychlila.

Pozor, konkurent!

Celé drama vypuklo 18. června roku 1858. Toho rána otevřel Darwin dopis s poštovním razítkem pocházejícím z Malajského souostroví a uvnitř našel esej o původu druhů.

Nesl název O tendenci odrůd odchýlit se na neurčito od původního typu a jeho autorem byl mladý přírodovědec a biolog, kterého Darwin trochu znal: Alfred Russel Wallace.

„Už jenom ten název musel být pro člověka, který si až do té chvíle myslel, že má na řádné studium evoluce monopol, dostatečně alarmující. A co teprve samotný text. Ten byl skutečně úchvatný. Vypadalo to, že Wallace vyložil principy Darwinových myšlenek slovo od slova. Důsledky byly zřejmé a hrozivé. Wallace napsal článek o přirozeném výběru, připravený k publikaci, zatímco Darwin, utopený v práci na své knize, stále mlčel,“ uvádí Webster.

Darwin s úžasem i s poděšením četl v článku, zpracovaném pozoruhodně přehledně, své vlastní myšlenky: „Pokud jakýkoli druh vytvoří odrůdu s mírně zvýšenou schopností zachování existence, pak tato odrůda musí časem nevyhnutelně získat početní převahu …a zaujmout místo vyhynulých druhů a odrůd.“

Baronesa Eloise von Wagner Bosquetová se svými milenci
Záhada rakouské dobrodružky: Před 90 lety navštívila nudistický ráj, pak zmizela

Slavný vědec se ihned ozval příteli Lyellovi s žádostí o radu. „Vaše slova se naplnila, tohle je pomsta za to, že jsem tomu nepředešel… nikdy jsem neviděl překvapivější náhodnou shodu. Kdyby se Wallace seznámil s mým náčrtem evoluční teorie z roku 1842, nemohl by z něj udělat lepší zkrácené shrnutí! Dokonce i výrazy má stejné jako já v titulcích kapitol. Takže veškerá moje originalita, ať už je jakákoli, bude pryč,“ postěžoval si.

Darwin byl lapen do pasti. Nápad, o kterém si až dosud myslel, že ho má jen a pouze on sám, dostal i jiný a mnohem mladší muž. Navíc muž, který Darwinovi plně důvěřoval, a svěřil mu proto svůj rukopis jako někomu, kdo mu pomůže s jeho publikací. Wallace totiž poslal svůj esej Darwinovi s nepřehlédnutelnou nadějí, že ten jej postoupí Lyellovi s osobním doporučením, pokud dojde k závěru, že ta práce má smysl. „Darwin začínal s hrozivou jasností chápat, že se má stát spíše porodní asistentkou než rodičem,“ glosuje to Webster.

Jedna rána za druhou

A věci se vyvíjely pořád hůř a hůř. Právě v den, kdy Wallaceův dopis dorazil, se u jedné z Darwinových dcer, Etty, projevil nebezpečný záškrt. A brzy nato onemocněl i rodinný benjamínek, teprve 18měsíční Charles Waring, jímž začala lomcovat prudká horečka, která Charlese i jeho ženu Emmu nemálo vyděsila. Darwin si bolestně uvědomoval, že je to nejspíš spála, o níž věděl, že v okolí zabila už tři děti a že další na ni právě umírají.

Zdroj: Youtube

Slavný vědec nevěděl, co dřív. Doma měl dvě na smrt nemocné děti. A před sebou dopis, který mu hrozil sebrat prvenství v oblasti, kde prokazatelně věděl, že první byl. Na myšlenku evoluční teorie připadl už během let strávených na lodi Beagle, v roce 1844 ji v rukopise popsal, mnohokrát ji probíral v rozhovorech s Hookerem, a většina z toho všeho se udála, když Wallace byl ještě v pubertě. Tak proč by se měl vzdávat svého prvenství?

Na druhé straně ale nechtěl způsobit Wallaceovi újmu. Znal ho a dopisoval si s ním, protože ho jednou žádal o nějaké exempláře divokého nelétavého ptactva. Dokonce uznával, že mají společné zájmy a jednou sám Wallaceovi řekl, že jasně vidí, že přemýšlejí velmi podobně a že docházejí do jisté míry k podobným závěrům. Wallace byl zkrátka kolega, jakkoli pracoval na druhém konci světa a nepatřil do nejbližšího kruhu Darwinových přátel.

Mladý přírodovědec si navíc zasloužil sympatie i proto, že musel o své místo na slunci celý život tvrdě bojovat. Jeho otec, neúspěšný právník, zemřel v roce 1834, když bylo Wallaceovi teprve 11 let. Mladík nemohl kvůli finančním problémům ani dokončit gymnázium a musel si najít práci. Začal se živit jako zeměměřič a díky tehdejšímu rychlému rozvoji železnice se dostal do světa. Velmi záhy ho uchvátila entomologie. V Leicesteru se seznámil s entomologem Henrym Batesem a oba se rozhodli podniknout spolu plavbu po Amazonii, při níž by sbírali a studovali brouky.

Hedy Lamarrová v roce 1940 v komedii Comrade X, v níž hrála po boku Clarka Gablea
Velký den. Před 80 lety se nahá kráska z Čech Hedy Lamarrová stala matkou wi-fi

Svou druhou expedici pak nasměrovali do Malajského souostroví, kde Wallace začal postupně rozvíjet svou představu o rozdělení a evoluci druhů. Na vrchol svého uvažování pak prý dospěl během záchvatu malárie, kdy v deliriu náhle uviděl, že odrůda by se mohla stát novým druhem, kdyby měla lepší pozici, aby přežila ničení jejího přírodního prostředí.

Tehdy se rozhodl svou teorii sepsat a poslat ji Darwinovi jako někomu, koho trochu zná a komu se dá věřit. „Wallace, izolovaný na Dálném východě, věděl, že není v takové pozici, aby své myšlenky protlačil do povědomí londýnské vědecké společnosti. Spoléhal na Darwina,“ píše Webster.

Šalamounské řešení

Vzniklý problém okamžitě pochopili také Hooker s Lyellem a rozhodli se jej trochu šalamounsky vyřešit. Nepochybovali o tom, že Darwin přišel se svou myšlenkou první, současně ale byla pravda, že Wallace k ní dospěl nezávisle rovněž, že ji i dokázal zpracovat ve formě vhodné pro zveřejnění a že by si také zasloužil pozornost.

Ale co kdyby se tato teorie nepublikovala, ale byla by odprezentována před vědeckou obcí, přičemž by tam byly představeny výstupy Darwina i Wallace? Kdyby se vedle pozoruhodného Wallaceova eseje z roku 1858 přečetly i úryvky z Darwinova rukopisu z roku 1844, žádný rozumný člověk by nepochyboval o tom, že starší muž mluví pravdu a že na evoluční teorii připadl jako první.

Charles Darwin ve věku 51 let. Podle jeho syna Francise je tento portrét dílem pánů Maulla a Foxe a vznikl pravděpodobně v roce 1854. Nedá se to ale prý říci s jistotou, protože knihy Henryho Maulla a Johna Foxe zničil požárCharles Darwin ve věku 51 let. Podle jeho syna Francise je tento portrét dílem pánů Maulla a Foxe a vznikl pravděpodobně v roce 1854. Nedá se to ale prý říci s jistotou, protože knihy Henryho Maulla a Johna Foxe zničil požárZdroj: Wikimedia Commons, Messrs. Maull and Fox, volné dílo

Aby to bylo ještě zřejmě, rozhodli se Lyell a Hooker ukázat také to, že Darwin s prací na své teorii v roce 1844 neskončil, ale že od té doby neustále postupuje vpřed, i když potichu.

Dne 1. července 1858 tak na schůzi Linného společnosti v Londýně představili nejenom Darwinův rukopis z roku 1844, ale přečetli tam i jeho dopis harvardskému vědci Asovi Grayovi z roku 1857, v němž Darwin popisoval novější aspekty své teorie.

Prezentace nicméně žádný větší ohlas nevyvolala. Předseda Linného společnosti shrnul ve svém tradičním celoročním ohlédnutí rok 1858 takto: „Uplynulý rok nebyl poznamenán žádným z těch pozoruhodných objevů, jež by, abych tak řekl, vyvolaly skutečnou revoluci v tom odvětví vědy, k němuž se vztahují.“

Urychlit práci

Darwin se červencové schůze z osobních důvodů nezúčastnil. Jeho malý synek 28. června na spálu zemřel a celá rodina měla smutek. „Byla to ta nejpožehnanější úleva vidět, jak se do jeho ubohé drobné tvářičky ve spánku smrti znovu navrací pokojný a sladký výraz. Díky Bohu už na tomto světě nikdy nebude trpět víc,“ svěřil se Hookerovi.

Gregor Johann Mendel
Johann Gregor Mendel slaví 200 let. Připomeňte si, kdo byl otec genetiky

Wallace zatím neměl ani tušení, jaké pozdvižení vyvolal a co se vlastně v Londýně děje. Zato Darwin pochopil, co musí udělat: napsat knihu, a to dvakrát rychleji, než původně zamýšlel.

První formální výklad evoluční teorie se tak objevil už 20. srpna téhož roku. Šlo o již zmíněný odborný článek O tendenci druhů formovat odrůdy a o udržování odrůd a druhů přirozeným výběrem.

Kniha O původu druhů byla poprvé publikována o rok a tři měsíce později: ve čtvrtek 24. listopadu 1859.