Strana Nová buržoazie chce prosadit, aby dánské úřady přijímaly do země pouze ty žadatele o azyl, kteří mají v Dánsku zajištěnou práci.

Dánské občanství by podle nové strany mohli získat pouze "ti lidé, kteří pozitivně zemi přispívají a kteří projevili ochotu a schopnost se asimilovat". Dánsko by také podle nich mělo mít možnost zrušit občanství všem, kdo budou usvědčeni z terorismu či vlastizrady. Strana si rovněž přeje, aby bylo snazší vyhostit ze země cizince, pokud poruší zákony.

"Hodnoty jako svoboda projevu, svoboda vyznání a svoboda shromažďování jsou pod tlakem," píše strana Nová buržoazie ve svých stanovách. "Proto roste nutnost chránit kulturu a hodnoty, které dávají Dánům svobodu zvolit si, jak chtějí žít svůj život," dodává strana.

Předsedkyně strany Pernille Vermundová v rozhovoru s televizí TV2 letos varovala, že "zoufalství" pramenící z imigrace může v Dánsku vést až k "občanské válce". "Podíváme-li se na Francii, musíme se obávat, kde až to může skončit," řekla Vermundová.

Podle Vermundové je na dánské politické scéně prostor i pro další antiimigrační stranu vedle silně protipřistěhovalecké Dánské lidové strany. "Dánská lidová strana je v oblasti hospodářské politiky sociálnědemokratická. Jsou tedy velké rozdíly v tom, co naše strany chtějí. Oni vnímají jako partnery sociální demokraty, my jasně patříme mezi pravicové strany," uvedla ve středu v televizi TV2 předsedkyně strany Nová buržoazie, která rovněž slibuje bojovat za nižší daně.

Evropskou unii považuje strana Nová buržoazie za "přímou hrozbu prosperitě, pokroku a demokracii Dánska". "Jsme připraveni vymanit Dánsko z EU a usilovat o volnější vazbu po vzoru Švýcarska, pokud nebude možné dosáhnout uspokojivé dohody pro Dánsko," píše strana.

Strana Nová buržoazie má také zájem, aby Dánsko odstoupilo od řady mezinárodních dohod, včetně úmluvy OSN o uprchlících.