Zneužívání dětí církevními hodnostáři je v Německu palčivým problémem. Podle studie se zde zneužívání v letech 1946 až 2014 dopustilo 1670 katolických kněží, jáhnů a členů mnišských řádů.

Autoři studie z univerzit v Mannheimu, Heidelbergu a Giessenu vyhodnotili dokumenty z 27 německých diecézí, které se týkaly 38 tisíc zaměstnanců katolické církve. Ze souborů vyplývá, že více než polovině obětí bylo v té době maximálně 13 let. Podle nich však čísla mohou být ve skutečnosti ještě mnohem vyšší.

Přes čtyři procenta duchovních

Počet pachatelů představuje podle Spiegelu 4,4 procenta činných duchovních. V každém šestém případě šlo o nějakou formu znásilnění. Téměř tisícovka zneužitých chlapců byli ministranti.

„Polovina všech případů by nebyla vůbec odhalena, kdyby oběť nepožádala o odškodnění. Osobní záznamy jednotlivých duchovních totiž informace o obvinění ze sexuálního obtěžování často vůbec neobsahují,“ uvedli autoři studie. Podle nich byly v mnoha případech záznamy rovnou zničeny či zmanipulovány.

Právě kvůli tomu autoři usuzují, že skutečný počet zneužívajících i zneužitých je mnohem vyšší. Neměli také přístup k originálům a museli se spoléhat na archivní a rešeršní práci zaměstnanců samotné katolické církve.

Podle nich také není důvod domnívat se, že sexuální zneužívání nezletilých duchovními je překonané téma, které se dělo pouze v minulosti. Podle časopisu Spiegel tak naznačují se tak děje i nadále.

Procesu se dočkala jen třetina

Nápadně často byli také pachatelé přeloženi na jiné místo, aniž by se obyvatelé nového působiště, kde se dotyčný nacházel, dozvěděli patřičné informace, tvrdí studie. Jen třetina pachatelů se musela podrobit církevněprávnímu procesu, na jehož konci ale byly minimální, pokud vůbec nějaké, sankce.

Na otázku, co je důvodem dlouhodobého zneužívání nezletilých v řadách katolické církve, autoři studie přímo neodpovídají. Naznačují však, že například celibát může být potenciálním „rizikovým faktorem.“ Hovoří také o homosexualitě. „Odmítavý postoj katolické církve ke kněžím homosexuálům, které odmítá vysvětit, by bylo žádoucí přehodnotit,“ píše se ve studii.

Studii chce biskupská konference představit oficiálně 25. září na shromáždění ve Fuldě. 

Skandály kolem sexuálního zneužívání a zatajování tohoto problému mezi duchovními katolické církve neotřásá jen Německem. Podobná obvinění se objevila i v USA, Nizozemsku, Rakousku, Irsku a Austrálii.

Mimořádný summit

Papež František kvůli tomuto problému také uskuteční summit, na který pozve předsedy biskupských konferencí z celého světa. Věnován má být prevenci pohlavního zneužívání duchovními a ochraně dětí. Naplánován je na 21. až 24. února a podle serveru Washington Post jde o historicky první schůzku, která se uskuteční právě jen kvůli tomuto tématu. 

Kvůli sexuálním skandálům bývá kritizován i samotný papež, kterému je vyčítáno, že proti těmto činům nezakročil. Bývalý papežský velvyslanec ve Washingtonu Carlo Maria Vigano totiž tvrdil, že František už v roce 2013 věděl o některých podezřeních ze sexuálního zneužívání vznesených vůči bývalému americkému kardinálovi Theodoru McCarrickovi. Vigano v této souvislosti vyzval hlavu římskokatolické církve k odstoupení.

Papež také minulý měsíc navštívil Irsko, kde se věnoval tématu sexuálního obtěžování katolickými kněžími. Při té příležitosti požádal o odpuštění za „skandál a zradu“, kterou oběti sexuálního obtěžování cítily. Proti jeho návštěvě v Dublinu tehdy protestovaly tisíce lidí.