Za rok 2008, tedy poslední období, za které jsou k dispozici kompletní údaje, klesly emise v celé Evropské unii o 2 procenta v porovnání s rokem 2007.

Důsledky ambiciózní politiky

„Ke snížení v roce 2008 došlo nejen v důsledku finanční krize, ale i díky četným ambiciózním politikám, které EU a její členské státy za uplynulá léta uplatňovaly a jejichž důsledky jsou stále zřejmější,“ uvedla komisařka pro opatření v oblasti změny klimatu Connie Hedegaardová.

V patnácti starých zemích EU klesly emise o 1,9 procenta, zatímco jejich ekonomika rostla o 0,6 procenta. EU tak dokázala, že hospodářský růst a rozvoj nízkouhlíkové ekonomiky se navzájem nevylučují. Ve stejném období klesly v České republice emise o 4,1 procenta.

Kjótský protokol

„Náš závazek snížit emise v EU do roku 2020 alespoň o 20 procent ve srovnání s úrovní v roce 1990 a do roku 2050 o 80 až 95 procent znamená, že přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku musí a bude pokračovat,“ dodala komisařka.

V porovnání s rokem 1990 se emise států Evropské patnáctky snížily o 6,9 procenta, podle Kjótského protokolu se přitom zavázaly do období 2008 až 2012 snížit emise o 8 procent. V Česku klesly emise v porovnání s rokem 1990 o 27,2 procenta, což bylo dáno především pádem těžkého průmyslu po změně režimu v roce 1989 a následné restrukturalizaci ekonomiky.