Zhruba 90 procent z více než 10.000 dotázaných uvedlo, že podle jejich mínění je bůh zcela nebo alespoň částečně odpovědný za stvoření vesmíru, Země a člověka. Mezi evangelíky to bylo dokonce 97 procent.

Více než polovina amerických evangelíků se hlásí ke kreacionismu, jenž odmítá Darwinovu teorii, podle níž se život na Zemi vyvinul do dnešní podoby postupně během miliard let bez zásahu shůry.

Kreacionisté se odvolávají na bibli, podle níž bůh stvořil život během šesti dnů. Více než 40 procent evangelíků se rovněž vyslovilo pro to, aby se na školách vyučoval kreacionismus místo evoluční teorie.

Každý třetí Američan se domnívá, že existuje konflikt mezi vědou a vírou. Ze zhruba 600 dotázaných amerických vědců přitom jen pětina byla přesvědčena o tom, že bůh nemá se vznikem vesmíru nic společného.