Žalované země nedodržely cíle na snížení koncentrace vypouštěných exhalacích stanovené v letech 2005 a 2010. Francie, Německo a Velká Británie porušují limity v případě oxidu uhličitého. Itálie, Maďarsko a Rumunsko mají problém s koncentrací polétavého prachu.

„Rozhodnutí o poslání členských států před Soudní dvůr Evropské unie bylo přijato jménem Evropanů. Řekli jsme, že je tato Komise chrání. Naše rozhodnutí se řídí tímto tvrzením. Členské státy dostaly v posledním desetiletí dostatečné ‚poslední šance‘ na zlepšení situace,“ řekl Karmenu Vella, evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov.

„Jsem přesvědčen, že dnešní rozhodnutí přinese pro občany mnohem rychlejší řešení. Samotná žaloba však tento problém nevyřeší,“ dodal s tím, že Evropská komise nabízí národním vládám praktickou pomoc, jak docílit čistého ovzduší pro evropská města.

Dnešní rozhodnutí vychází z lednového summitu o kvalitě ovzduší, jehož cílem bylo nalézt řešení vážného znečištění v devíti členských státech. Šestice žalovaných států od té doby nepředložila důvěryhodná, účinná a včasná opatření, které by vedly ke snížení znečištění.

Pokud jde o Českou republiku, Slovensko a Španělsko, komise konstatovala, že všechny tři státy navrhly zavedení takových opatření, která budou schopná napravit zjištěná opatření, pokud budou správně uvedeny do praxe. Z toho důvodu hodlá EK situaci v těchto zemích i nadále pečlivě monitorovat.