S výhledem na hospodaření za tři roky seznámil Evropskou komisi eurokomisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger. Evropská komise předložila členským zemím EU a poslancům europarlamentu k posouzení dokument o budoucnosti unijních financí. Obsahuje pět možných scénářů a bude základem pro přípravu příštího finančního rámce pro EU, která bude mít v té době už jen 27 členských zemí.

Součástí diskuse o budoucí podobě unijních financí je otázka propojení příjmů ze strukturálních fondů s tím, jak se státy EU podílejí na jiných unijních programech. Už delší dobu znějí z některých členských států připomínky směrem ke státům, které nechtějí přijímat uprchlíky podle předem určených kvót. Kritici poukazují na to, že tyto země přitom inkasují z unijní pokladny vysoké příspěvky. „Souhlasím s tím, že solidarita není jednosměrka," uvedla pro média komisařka pro regionální rozvoj Corina Cretuová.

Podle eurokomisaře pro rozpočet bude nutné najít dodatečné finance, například prostřednictvím nových „vlastních zdrojů". Ty dosud představují jen výrazně menší část rozpočtových příjmů ve srovnání s příspěvky členských zemí, které plní okolo 80 procent rozpočtu. Odborný tým vedený někdejším italským premiérem a eurokomisařem Mariem Montim došel už na začátku roku k závěru, že reforma rozpočtových příjmů je nezbytná. Mezi možnostmi tým zmínil i zdanění uhlíku v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami, společnou daň z paliv a energií, společnou firemní daň z příjmů, reformu DPH a podobně.

„Můžeme buď méně utrácet, nebo najít nové zdroje příjmů. Ale ať už podnikneme cokoli, každé euro investované z rozpočtu EU musí přinést přidanou hodnotu a pozitivně se projevit v běžném životě," domnívá se Günther Oettinger.

Evropská komise navrhla pro příští rok rozpočet předpokládající platby ve výši 145,4 miliard eur (asi 3,92 bilionu Kč). Dlouhodobě představuje rozpočet bloku jen přibližně dvě procenta celkových veřejných výdajů v Evropské unii a necelé procento celkového hrubého národního příjmu Evropské unie.