Muž narozený v roce 1956 byl v lednu 2005 zbaven pražským soudem svéprávnosti s odůvodněním, že trpí alkoholickou demencí a není s to vykonávat samostatně právní úkony. Opakovaně se pokoušel získat svéprávnost zpět, ale neúspěšně. Byl naopak několikrát přijat do psychiatrické léčebny, kde strávil celkem 27 měsíců.

Poškozený muž dnes na tiskové konferenci v Praze řekl, že do ústavu ho dostala jeho opatrovnice lstí díky tvrzení, že ho bere do lázní kvůli poraněnému kolenu. S umístěním od počátku nesouhlasil. Právnička Ligy lidských práv Zuzana Durajová dodala, že v tehdejší době legislativa umožňovala, aby opatrovník bez přezkoumávání soudem uzavřel smlouvu se zařízením o umístění do sociální péče.

Štrasburský soud konstatoval, že situaci poškozeného muže je nutné považovat za zbavení osobní svobody, i když s ním vyslovil souhlas opatrovník. V okamžiku, kdy neexistoval ani žádný právní prostředek, který by mohl muž použít na svou obranu, bylo toto zbavení svobody podle soudu navíc nezákonné, vysvětlila na tiskové konferenci právnička Šárka Dušková z Ligy lidských práv.

Aktuální česká právní úprava už podle Durajové problémy vytýkané soudem neobsahuje. "Člověk může být umístěn proti své vůli v sociálních službách jen tehdy, když jsou naplněna konkrétní kritéria," uvedla. Musí být v nepříznivém zdravotním stavu a musí mu hrozit újma, dodala. Soud navíc přezkoumává, zda situaci nelze řešit nějakým způsobem, který tolik nezasáhne do jeho života.

Muž byl podle štrasburského soudu od února do srpna 2011 proti své vůli zadržován v soukromém sociálním zařízení se zvláštním režimem a v srpnu 2011 byl přemístěn do zařízení s dlouhodobou péčí, odkud byl propuštěn v září téhož roku.

Muž si mnohokrát stěžoval na umístění v domě se zvláštní péčí u jeho vedení, u policie i u soudů. Neuspěl a nakonec se obrátil na soud při Radě Evropy, který dbá na dodržování Evropské úmluvy o lidských právech.