Když se faraonovi Amenhotepovi III. z 18. dynastie staroegyptských panovníků a jeho ženě, královně Teje, narodil druhý syn, dostal po otci jméno Amenhotep. Příliš pramenů z doby jeho mládí se nedochovalo, s největší pravděpodobností působil jako velekněz boha Re, egyptského ztělesnění Slunce a jednoho z nejvyšších bohů, a vládl městu Iunu, které je známé i pod řeckým označením Heliopolis.

Pro budoucí roli faraona byl podle egyptské tradice vychováván prvorozený syn Amenhotepa III. Thutmose. Jeho jméno však z historických záznamů během 30. roku otcovy vlády mizí. Podle předpokladu archeologů předčasně zemřel, což roli následníka trůnu přisoudilo mladému Amenhotepovi. Ten údajně od mala trpěl záchvaty a vidinami a věřil, že přes něj promlouvá sluneční bůh Aton, což poznamenalo celou éru jeho vlády.

Pozvolné změny

Podle některých odborníků na starověký Egypt panoval po dobu dvou až dvanácti let po boku svého otce, většina se však shoduje, že pravděpodobně usedl na trůn až po jeho smrti. Během prvních let vlády kráčel Amenhotep IV. převážně v otcových šlépějích, některé novinky v oblasti náboženství, architektury i umění však již tehdy naznačovaly, že říši čekají bouřlivé změny.

Na počátku svého panování se mladý faraon oženil s krásnou Nefertiti, která v následujících letech měla sehrát po boku svého muže významnou roli. Původ ženy, jejíž jméno se stalo synonymem krásy, je dodnes zahalen tajemstvím. Jméno, které v překladu znamená „přišla krásná žena“, však podle odborníků napovídá, že mohla být princeznou království Mittani na území dnešní Sýrie. Podle jiných teorií však mohla být dcerou vysoce postaveného kněze.

V době jeho nástupu na trůn se velké přízni těšil kult boha Amona. Mladý faraon nechal v blízkosti Karnaku, jednoho z hlavních bašt Amonových kněžích v severní části tehdejšího sídla egyptských panovníků Vesetu (řecky Théby), vystavět několik nových chrámů, zasvěcených bohovi Re.

Na významu začal nabývat dosud nevýznamný kult boha Atona, který zároveň přestal být zobrazován v lidské podobě, ale namísto toho přijal podobu slunečního kotouče na nebesích, zářícího několika paprsky nad královskou rodinou.

Revoluce v umění

Nástup nového kultu přinesl i změny v umělecké oblasti. Příslušníci královské dynastie začali být zobrazováni s přehnaně upravenými částmi těla, zejména protaženou spodní čelistí, tenkým krkem či širokými boky. Egyptologové dodnes hledají odpověď na otázku, za šlo o přenesení typických rysů panovníka i na ostatní členy královské rodiny, nebo pouze o umělecké zpracování.

Podobné rysy vykazují i sochy z tohoto období v oblasti Karnaku. Pozornost přitom vzbuzuje zejména ta, která panovníka zobrazuje bez mužských genitálií. Mohlo by jít o snahu zpodobnit v jednom těle mužské i ženské principy, podle jiné teorie jde však jednoduše o ztvárnění královny Nefertiti.