Tajfun přinesl v pondělí do Japonska mohutné lijáky, které zatopily část historického města Kjóto, usmrtily dvě osoby a přes stovku lidí zranily. Statisíce obyvatel v západních a centrálních částech Japonska dostaly kvůli bouři příkaz k evakuaci.

V komplexu fukušimské elektrárny déšť zatopil betonové příkopové žlaby kolem nádrží na skladování kontaminované vody, která byla použita k ochlazování poškozených reaktorů. U některých z těchto nádrží byly v posledních týdnech zaznamenány průsaky.

"Dělníci změřili úroveň radioaktivity ve vodě shromážděné v tomto ohrazeném prostoru. Když zjistili, že se jedná převážně o dešťovou vodu, rozhodli se ji vypustit," sdělil nejmenovaný představitel firmy TEPCO, která je provozovatelem elektrárny.

Elektrárna upřesnila, že vypuštěno bylo kolem 1130 tun vody s nízkou hladinou radiace, jejíž hodnota byla pod bezpečnostním limitem stanoveným japonskými úřady.

Fukušimskou elektrárnu poškodilo zemětřesení a přívalová vlna cunami z března 2011, kdy se zde roztavila jádra tří reaktorů. Od té doby se zařízení potýká s problémy, především pak s úniky radioaktivní vody. Do moře podle firmy TEPCO odchází denně kolem 300 tun mírně kontaminované podzemní vody, která protekla pod reaktory. V ojedinělých případech ale do okolí vytekla i silně zamořená voda.