Ve zprávě, která zkoumala humanitární situaci na území, které Hamás převzal v červnu 2007 po krátkém konfliktu se silami loajálními Palestinské samosprávě, uvedla Organizace spojených národů, že situace v Gaze se zhoršuje "více a rychleji", než se předpokládalo.

"Vidíme pomalý rozvoj," uvedl zprávu Robert Piper, koordinátor OSN pro humanitární pomoc a rozvojové aktivity na okupovaném palestinském území v rozhovoru pro agenturu Reuters. "Každý ukazatel, od energie přes vodu, zdravotní péči,  zaměstnání, odstraňování chudoby až po zásobování potravinami- každý ukazatel klesá," dodal Piper.

Ihned poté, co se Hamás ujal moci, Izrael izoloval militantní skupinu tím, že omezil tok zboží a lidí do a z Gazy, omezil přístup k moři a spolupracoval s Egyptem, aby prosadil blokádu. Současně se Hamás nachází v téměř neustálém sporu s palestinskou samosprávou na západním břehu Jordánu, která chce omezit finanční transfery do Gazy a v posledních týdnech požádala Izrael, aby snížil v oblasti dodávky elektřiny.

Výsledkem je, že populace Gazy, která má v příštích třech letech růst o dalších 10 procent, je po všech stránkách omezována. "Vidím tento mimořádně nelidský a nespravedlivý proces omezování dvou milionů civilistů v Gaze, kteří pro nikoho nepředstavují hrozbu. To je poseldtví této zprávy: Někdo musí ustoupit a dát zájmy civilistů naprvní místo," řekl Piper.

Gaza je úzký pruh země ve východním Středomoří, sotva 40 kilometrů dlouhý a asi 10 kilometrům široký. Většina lidí žije v hustě osídlených, nízkých betonových blocích a mnoho oblastí je poškozených z minulých bojů mezi Hamásem a Izraelem.

Piper vidí způsob, jakým by se podmínky mohly rychle zlepšit bez významného rizika pro bezpečnost Izraele, včetně rozšiřování rybolovné zóny v Gaze na dvacet námořních mil ze současných šesti. Rovněž by pomohl volnější tok zboží, včetně vodních čerpadel, výtahů, dřeva, oceli, kabelů a jiných elektrických zařízení. Současná trajektorie podle Pipera ohrožuje bezpečnost Izraele, v jehož zájmu je naopak stabilní a prosperující Gaza.