Ze skupiny ohrožených do skupiny kriticky ohrožených zvířat přeřadili gorilu východní zástupci IUCN na kongresu na Havajských ostrovech. Kriticky ohrožené jsou tak již čtyři z šesti druhů lidoopů. Kromě gorily východní a západní jsou to ještě orangutan sumaterský a bornejský. Šimpanz učenlivý a šimpanz bonobo zůstávají zatím "pouze" na seznamu ohrožených.

"Vidět východní gorilu - jednu z našich nejbližších příbuzných - pomalu vymírat je opravdu hrozivé," uvedla ředitelka IUCN Inger Andersenová.

Podle ochránců žije ve volné přírodě už jen asi 5000 jedinců gorily východní. Na jejím vymírání se kromě pytláctví podepsal také úbytek přirozeného životního prostředí.

Červený seznam IUCN obsahuje 24.000 druhů, kterým hrozí vyhynutí. Druhy zvířat organizace dělí do sedmi kategorií: málo dotčený, téměř ohrožený, zranitelný, ohrožený, kriticky ohrožený, vyhynulý v přírodě a vyhynulý.

Na nynějším kongresu organizace na seznam téměř ohrožených druhů, tedy těch, kterým při pokračování dosavadního vývoje hrozí přeřazení do vyšší kategorie, zařadila například také africkou zebru.

Naopak pandu velkou dnes IUCN z kategorie ohrožených druhů přeřadila na seznam druhů "zranitelných", tedy o kategorii níže. Vyzdvihla přitom úsilí Číny o záchranu tohoto medvědovitého savce.