„Musíme trvat na naprosté transparentnosti, nemůže to být ze strany ČEZ či Česka zameteno pod koberec, jde o mimořádně rizikovou technologii," uvedl Anschober. Chce proto, aby se případem zabývala skupina nezávislých expertů.

Anschober upozornil, že 25. června pozdě večer byla na odstaveném temelínském bloku číslo dvě zjištěna nestandardní situace, která byla následujícího dne identifikována jako netěsnost mezi primárním a sekundárním okruhem na parogenerátoru. Temelín pak 3. července ohlásil naměření nízké radiace mimo povolené prostory s tím, že životní prostředí ani zaměstnanci nebyli ohroženi.

„Odpověď provozovatele dává důvod k domněnkám, že v elektrárně se až do 3. července, tedy osm dní, nepomyslelo na možný únik radioaktivity skrze netěsnost," tvrdí Anschober.

Rakousko, které se vzdalo výroby energie štěpením jádra, se k nukleární energetice svých sousedů staví dlouhodobě kriticky. Nesouhlasí proto se záměrem postavit dva nové bloky v českých jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.