Všem260 obyvatelům malé vísky Sarpourenxumírání zakázal místním výnosem starosta Gerard Lalanne s tím, že kdo se proviní porušením tohoto zákazu, bude přísně potrestán.

Ve výnosu vyvěšeném na radnici Lalanne píše, že „všichni ti, kdož si přejí být pohřbeni v Sarpourenx, ale nemají přitom hrob na místním hřbitově, mají zakázáno zemřít v místní farnosti“.

Text je zakončen dodatkem: „Ti, kdo neuposlechnou, budou přísně potrestáni.“

Lalanne, kterému je sedmdesát let a jenž hodlá tento měsíc posedmé kandidovat na funkci starosty vesnice Sarpourenx, se hájí, že k tomuto drastickému opatření ho donutily nepříznivé okolnosti.

Svůj výnos vysvětluje tím, že správní soud v nedalekém městě Pau nepovolil letos v lednu vyvlastnit soukromý pozemek sousedící s hřbitovem, který měl být použit na jeho rozšíření.

Starosta lituje této skutečnosti a dodává: „Pro někoho je to možná věc na zasmání, pro mne však ne.“