Podle informací Českého rozhlasu mohou německé církve udělit azyl běžencům na časově omezenou dobu, pokud by případná deportace znamenala ohrožení jejich života. Během této doby musejí úřady znovu přezkoumat standardní žádost o azyl.

Sedmnáctičlenná irácká rodina se do Česka dostala v únoru v rámci projektu vyzvedávání křesťanů, kterým v krizové oblasti hrozilo kvůli jejich víře pronásledování. Iráčané však později odcestovali do Saska, protože tvrdili, že se v Česku necítili být vítaní. V Sasku požádali o azyl, německé úřady však žádost odmítly a nařídily jejich návrat do Česka.

Podle Evangelické jednoty bratrské dostali Iráčané z Česka signály, že budou po návratu odsunuti do Iráku pro svou "údajnou nevděčnost". "Deportace zpět do Iráku by pro členy této uvědomělé pravoslavně křesťanské rodiny mohla znamenat dlouhé vězení, mučení nebo dokonce smrt," uvedla Evangelická jednota bratrská. Proto skupině před týdnem nabídla církevní azyl.