Nový zákon je "krokem vpřed k tomu, aby se Itálie stala bezpečnější", napsal ministr vnitra Matteo Salvini na svém Facebooku s tím, že nařízení pomůže Itálii k „důraznějšímu boji s mafií a pašeráky, k rychlejšímu vyhošťování delikventů a podvodných žadatelů o azyl, odnímání občanství teroristům a k udělení více pravomoci pořádkovým silám.“

Nařízení prý také sníží náklady na imigraci, která se podle Salviniho vymkla kontrole.

Zvýší se požadavky

Nyní má parlament 60 dní na to, aby návrh projednal. Pokud však nařízení vstoupí v platnost, změní italskou legislativu v oblasti přijímání uprchlíků. Zvýší požadavky kladené na osoby, které žádají o povolení k pobytu z humanitárních důvodů.

Povolení k pobytu z humanitárních důvodů je totiž v Itálii jakýmsi prozatímním statutem. Ten je přiznán osobám, které sice nesplňují status uprchlíka nebo status podpůrné ochrany podle Ženevské úmluvy z roku 1951, ale byly by vážně ohroženy, pokud by byly vráceny do země původu.

„Podle nových pravidel bude tak humanitární ochrana udělena na základě šesti přísných kritérií s přihlédnutím k lékařským potřebám a k tomu, zda je žadatel například obětí přírodní katastrofy,“ řekl Salvini novinářům.

Vyhláška také zpřísňuje italské zákony v boji proti terorismu. Podle ní bude snazší vyhošťovat migranty a zbavovat cizince uděleného italského občanství, pokud budou hrozbou pro národní bezpečnost. Občanství půjde odejmout jakémukoli cizinci, který bude odsouzen za terorismus.

Velká přijímací centra

Žadatelé o azyl budou podle nařízení také nově shromažďováni ve velkých detenčních centrech. Nezletilí a ti, kteří mají status přiznaného postavení uprchlíka, pak budou ubytováni v různých částech země za účelem usnadnění integrace.

Maximální doba, kterou mohou nově příchozí migranti držet v repatriačních centrech, se zvýší z tří na šest měsíců.

Kontroverzní návrh zákona byl v posledních týdnech ostře kritizován. Své výhrady vůči němu zveřejnili například i členové Hnutí pěti hvězd, kteří vládnou v koalici se Salviniho Ligou, upozorňuje Local.

Vyjádřila se k němu i hlava italské biskupské konference Nunzio Galantino, kterému se mimo jiné nelíbí skutečnost, že v textu se pojednává jak o bezpečnosti, tak i o migraci.

„Znamená to, že přistěhovalec je kvůli svému stavu už předen posuzován a považuje se za veřejnou hrozbu bez ohledu na to, co dělá. To je špatné znamení,” řekl Galantino.

Salvini, který je zároveň italským vícepremiérem, má již od svého zvolení do úřadu ostrý postoj k přijímání migrantů. Například trvá na tom, že lodě provozované nestátními organizacemi zachraňující uprchlíky ve Středozemním moři nemají právo kotvit v přístavech na území Itálie.