Vládu izraelského premiéra Ehuda Olmerta ve středu opustila strana ruských imigrantů Yisrael Beitenu (Izrael je náš domov) náležící na pravý okraj politického spektra. Její vedení nesouhlasí srozhovory omíru na Blízkém východě, které nyní probíhají mezi Olmertovým kabinetem a hnutím Fatah vedeným prezidentem palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem.

Neznamená to nicméně pád Olmertovy vlády. Ta si po odchodu sedmnácti poslanců strany rusky mluvící menšiny, vjejímž čele je ministr pro strategické záležitosti Avigdor Lieberman, ponechává ve stodvacetičlenném parlamentu vJeruzalémě, Knessetu, většinu 67křesel.

Yisrael Beitenu se obává, že rozhovory sFatahem by mohly vést kzásadním změnám vtak důležitých otázkách, jako jsou hranice Izraele či návrat palestinských uprchlíků.

„Jednání vedená na základě výměny území za mír (sPalestinci) představují zásadní omyl…a budou znamenat naši zkázu,“ citovala agentura Reuters Liebermana.

Předseda strany zároveň naznačil, že namísto ústupků Palestincům by se izraelský stát měl snažit dosáhnout výměny území. Ato tak, aby do příštího palestinského státu byly zahrnuty oblasti obývané arabskou menšinou, která představuje pětinu izraelské populace. Jedná se nicméně oúzemí velmi nezajímavé zhospodářského hlediska nacházející se zčásti vNegevské poušti.

Téměř čtvrtinu obyvatelstva židovského státu tvoří přistěhovalci ze zemí bývalého Sovětskéhosvazu.

Vláda premiéra Olmerta se doposud sestávala zkoalice pěti stran. Vedle centristické Kadimy, kvládní většině nadále patří levicová Strana práce, formace GIL zastupující zájmy důchodců a ultraortodoxní uskupeníŠás.