Výzkum vraku začal v roce 2007 a pracuje na něm osmdesátičlenný tým archeologů. Loď, která se potopila u Mazotosu na jižním pobřeží Kypru v polovině 4. století před naším letopočtem, je považována za jeden z nejzachovalejších vraků nalezených ve Středozemním moři. 

Nejstarší verze hry ohaři a šakali objevená v Ázerbájdžánu
Jak se bavili Nomádi? Archeologové objevili stolní hru starou čtyři tisíciletí

Archeologové nad hladinu vyzdvihli část trupu plavidla a odhalili díky tomu, jaké techniky při stavbě lodí používali Řekové a Féničané. "Po důkladném zkoumání dřeva použitého při rekonstrukci plavidla jsme objevili velmi důležitý technologický prvek: použití čepu a dlabu a současné vázání jednotlivých prvků provazy,“ uvedlo kyperské ministerstvo pro archeologický výzkum a správu kulturního dědictví.

Důležitá část hádanky

„Tyto dvě techniky nalezené na jediné lodi nám odpovídají na důležitou část hádanky o klasické stavbě lodí ve starověku ve východním Středomoří," dodalo ministerstvo. 

Dosud totiž byly nalezeny jen dva vraky z této epochy - vrak obchodní lodi datovaný do 5. století před naším letopočtem a nalezený u pobřeží nedaleko kibucu Maagan Michael v Izraeli a druhý kyperský, který se potopil u města Kyrena na začátku 3. století před naším letopočtem.

Právě tento objev pak podle archeologů vyplňuje mezeru dvěma zmíněnými obdobími a zachycuje určitý vývoj námořní techniky ve starověku. Vrak lodi leží v hloubce 45 metrů a dva kilometry od pobřeží. Ministerstvo rovněž uvedlo, že právě zachovalost trupu lodi je dobrým příslibem toho, že během dalšího roku budou nalezeny další důkazy o technice staveb lodí. 

Svitek objevený na nalezišti Kumrán v Izraeli
Změní archeologové historii? Svitků od Mrtvého moře může být mnohem více

Z vraku lodi archeologové rovněž vyzvedli zhruba 70 amfor. V amforách se ve starověku převážely tekutiny, jako je víno, či olivový olej. Nádoby patří k typu, v nichž se dopravovalo červené víno z egejského ostrova Chios, a odborníky jsou řazeny mezi jedny z nejkvalitnějších a nejvzácnějších.

"Jedna z amfor také obsahovala pecky z oliv, které patrně konzumovala posádka,“ domnívají se vědci.

Potápěči nalezli 400 let starý vrak lodi i s cennými artefakty.
Objev desetiletí. U Portugalska nalezli stovky let starý vrak z koloniální éry