Hodnocení závažnosti úniku radioaktivní vody úřad změní z původního prvního stupně, který označuje pouhou anomálii, na třetí stupeň, který na mezinárodní stupnici jaderných události znamená „závažný incident". Je to poprvé od havárie. co Japonsko vydá varování podle mezinárodní stupnice. Samotná havárie dostala nejvyšší známku 7.

Společnost Tokyo Electric Power (Tepco) oznámila únik radioaktivní vody v úterý a sdělila, že jde o zatím největší únik z některé ze stovek skladovacích nádrží elektrárny. Dodala, že zatím neví, jak a kudy voda vytekla, má ale podezření, že se tak stalo přes ventil vedoucí do odtokového koryta kolem nádrže. Uniklá voda se vsákla do půdy.

Riziko onemocnění

Úřad uvedl, že voda, která z nádrže elektrárny stále uniká. je natolik kontaminovaná, že člověk, který by stál těsně u ní hodinu, by dostal pětinásobek povolené roční dávky, jíž mohou být vystaveni pracovníci jaderných zařízení. Po deseti hodinách v blízkosti by se v něm vyvinula nemoc z ozáření.

„Soudě podle množství a hustoty radiace v uniklé kontaminované vodě . . . je odpovídajícím hodnocením úroveň 3," uvádí se v dokumentu úřadu. Oficiálně úřad stupeň závažnosti incidentu zvýší po schůzce svých komisařů, sdělil mluvčí úřadu agentuře Reuters .

Fukušimská elektrárna po mohutném zemětřesení a následné cunami z roku 2011 utrpěla několik menších úniků ze čtyř nádrží. Provizorní nádrže, z nichž voda unikala, mají gumové švy a jejich životnost byla odhadována na zhruba pět let. Tepco v úterý uvedla, že nyní chystá instalování svařovaných nádrží, které by měly být vůči vodě odolnější.

Obrovské množství radioaktivní vody patří mezi nejpalčivější problémy, s níž se experti při likvidaci elektrárny potýkají. Proces sanace by měl trvat desetiletí.