Původně jméno Jindřicha VIII. nemělo zanechat výraznou stopu v dějinách. Trůn měl zdědit jeho starší bratr. Po jeho smrti přešlo na Jindřicha nejen následnictví, ale i královská manželka. Krátce před smrtí se totiž Jindřichův bratr oženil s Kateřinou Aragonskou. Když pak zemřel, Jindřichovi sice bylo pouhých deset let, jeho otec ale navrhl, aby si Kateřinu vzal. Došlo k tomu v roce 1509, kdy se sedmnáctiletý Jindřich VIII. ujal vlády.

Poddaným se nový panovník zamlouval. „Vynikal v získávání knižních vědomostí i ve šlechtických fyzických aktivitách. Očekávaly se od něj velké věci,“ píše online encyklopedie Britannica.

Zatčení Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty ve Varennes. Král a královna, jejich děti i doprovod byli převlečení v poddanském oblečení. Autorem obrazu je Thomas Falcon Marshall. Foto: Wikimedia Commons, volné dílo
Nepovedený útěk Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty. Krále odhalil všímavý pošťák

I když na svých nejslavnějších portrétech příliš šarmantně král nevypadá, v mládí navíc oplýval i fyzickou krásou. Měl atletickou postavu a měřil na tehdejší dobu netypický zhruba metr osmdesát. „Byl to mohutně stavěný a neúnavný sportovec, lovec a tanečník,“ zmiňuje Britannica.

V mládí v sobě ukrýval rovněž spisovatelský talent. „Předtím, než se pohádal s katolickou církví, napsal Jindřich VIII. knihu o 30 tisíc stranách. Oslavovala církev s hlavou v Římě a reagovala na teze Martina Luthera,“ informuje portál London Pass. Tehdejší papež byl Jindřichovou knihou nadšený. A to tak moc, že o anglickém panovníkovi začal mluvit jako o Obránci víry, což byl titul, který mu přidělil. Z textu se stal bestseller.

Marie Terezie v pozdním věku s rodinou, zcela vpravo její syn, spoluvládce a nástupce Josef II., jehož před uherským sněmem držela coby malého v náručí
Marii Terezii k trůnu pomohla i ženská lest. Nerozhodily ji ani povinné rituály

Co se týče vnitřní politiky, za dobu své vlády Jindřich VIII. upevnil absolutistický způsob panování. Asi nejznámějším znakem období, které strávil na trůnu, jsou politické popravy. Podle některých údajů byly za doby Jindřichovy vlády popraveny tisíce politicky nepohodlných lidí. Rukou kata skončil život i některým Jindřichovým manželkám. Svými sňatky král proslul natolik, že si ho většina lidí pamatuje právě díky nim.

Touha po následníkovi

I když šlo o manželství domluvené, sňatek s Kateřinou Aragonskou byl pro Jindřicha VIII. šťastným manželstvím. Rozuměli si údajně po všech stránkách manželského života. Kamenem úrazu se stala nutnost zplodit mužského potomka. V šestnáctém století totiž bez mužského dědice trůnu pro jakoukoliv evropskou zemi nastávaly těžké časy. A Jindřich byl myšlenkou na syna tak zaujat, že ho četné Kateřininy potraty či smrt novorozených potomků začaly velmi znepokojovat.

Touha po synovi byla tak silná, že byl Jindřich VIII. ochotný rozdáhat se s církví. V dané době šlo o velkou neslýchanost. „Pokud by nebyl tak lačný po mužském následníkovi, církev v Anglii mohla vypadat zcela jinak," připomíná National Geographic. Příběh vzniku Anglikánské církve, na jejímž čele je král, zná skoro každý. Jelikož Jindřicha VIII. okouzlila mladá Anna Boleynová, dívka ve věku nejvhodnějším pro mateřství, rozhodl se s Kateřinou Aragonskou rozvést. Něco podobného ovšem papež v Římě nemínil připustit. Paličatý anglický král se ale rozhodl, že raději přetrpí rozkol s církví, než by propásnul šanci založit rodinu s pohlednou milenkou.

Poprava sedmadvaceti českých pánů dne 21. června 1621
Popravu 27 českých pánů dodnes provázejí mýty, 11 lebek tajemně zmizelo

Manželství s Kateřinou Aragonskou skončilo v roce 1533, po čtyřiadvaceti společných letech. Bylo to v době, kdy už rozhodně nebyl tím pohledným a fyzicky zdatným mladým panovníkem, zajímajícím se o hudbu a literární tvorbu. Čím byl Jindřich VIII. starší, tím víc upadal. Kromě toho, že byl stále více paranoidní, což se projevovalo na zvýšeném množství poprav, a choval se jako hypochondr, zvadla i jeho fyzická krása. Výrazně přibral. „V padesáti letech měřil v pase 137 centimetrů,“ píše National Geographic.

Jeho manželství, kterých stihl od rozluky s Kateřinou Aragonskou pět, mu rovněž nepřinesla štěstí. A jeho mladým chotím v některých případech smrt. Anna Boleynová skončila na popravišti. Jane Seymourová, která následovala po ní, zemřela při porodu. S Annou Klévskou byli manželé pouhých pár měsíců. Jindřichovi VIIII. se totiž údajně tak moc nelíbila, že dal nikdy nenaplněný sňatek brzy anulovat. „Jako čtyřicátník se pokusil najít ztracené mládí po boku sedmnáctileté Kateřiny Howardové. Ta ovšem pokračovala ve svém promiskuitním životě i poté, co se stala královnou, což jí v konečném důsledku přivedlo na popraviště. Když se pak ženil naposledy, byl už v podstatě zlomeným starým mužem. A rozhodl se najít klid po boku poslušné a pokojné Kateřiny Parrové," zmiňuje Britannica.

Stavovské povstání začalo druhou pražskou defenestrací v květnu 1618
Mučení a smrt. Někteří předáci stavovského povstání měli být zaživa rozčtvrceni

Co se týče manželství Jindřicha VIII., jejich počet a k tomu zvěsti o množství milenek o anglickém králi vytvořily pověst nenasytného muže. O tom, zda byl i ve skutečnosti po sexuální stránce svůdce a přeborník, ale historici pochybují. Údajně to mělo být spíše naopak.

V době, kdy se Jindřich VIII. oženil s Kateřinou Parrovou, byly jeho zdravotní problémy a obezita tak velké, že bylo všem jasné, že králi zbývají poslední léta, možná měsíce. „Kateřina pro něj byla spíše zdravotní sestrou, než manželkou," píše portál Biography. Závěr života pak byl pro slavného panovníka velmi potupný. Vzhledem k mohutnosti jeho těla, doslova přetékajícího tukem, odešel ze světa velmi nedůstojně. Jeho mrtvola explodovala v rakvi.