Podle Scotta Shepparda, výzkumníka z Carnegieho vědeckého ústavu, je nejmenší z nově objevených měsíců „skutečně podivnou koulí“. „Má oběžnou dráhu jako žádný jiný známý jupiterův měsíc a je z těch všech pravděpodobně nejmenší,“ dodal.

Kolem své planety oběhne ve směru její rotace za rok a půl. Jeho oběžná dráha je však šikmá a během protíná dráhy řady měsíců, které obíhají proti rotaci Jupitera.

„Je to nestabilní situace,“ řekla Sheppard. „Čelní kolize by ho mohla snadno rozbít na kusy nebo na prach,“ vysvětlil.

„Podivná koule“ je jedním ze dvou nově objevených měsíců, které obíhají ve směru rotace Jupitera. Astronomové pro něj navrhli jméno Valetudo podle římské bohyně zdraví a hygieny. Zbylých deset měsíců jich pak obíhá opačným směrem.

Vnitřní měsíce oběhnou kolem planety přibližně za rok, vnějším měsícům to pak trvá dvojnásobek doby. Všechny pak mohou podle astronomů být pozůstatky po srážkách větších měsíců.