Za vlády Rudých Khmerů v letech 1977 až 1979 bylo v Kambodži zabito nebo zemřelo nejméně 1,7 milionu lidí. Trestní tribunál pro Kambodžu, který funguje pod záštitou OSN, prohlásil, že oba muži jsou odpovědní za vraždy, vyhlazování, deportace do koncentračních táborů, mučení, pronásledování z náboženských, rasových a politických důvodů a masová znásilnění prostřednictvím státní politiky nucených sňatků.

Dvaadevadesátiletý Nuon Chea, kterého soud označil za druhou ruku Pol Pota, byl shledán vinným ze všech obviněních z genocidy bývalých představitelů Khmerské republiky, Vietnamců a muslimské menšiny. Sedmaosmdesátiletý Khieu Samphan byl odsouzen za genocidu Vietnamců, ale ne za muslimskou menšinu.

Rozsudek je symbolický

Verdikt, který přečetl soudce Nil Nonn, podrobně popsal některé z nejstrašnějších zvěrstev, které režim provedl, zejména se zaměřil na neslavnou věznici S-21, kde byly popraveny desítky tisíc lidí. Výslechy a popravy byly prováděny pod přímým vedením špiček režimu, včetně Nuon Chea, který na S-21 dva roky dohlížel. Poté, co byl seznam zločinů přečten, požádal Nuon Chea o vyloučení ze soudu na základě špatného zdravotního stavu.

Rozsudek také zdůraznil, že Khieu Samphan „povzbuzoval, podněcoval a legitimoval“ kriminální politiky, které vedly k masovému úmrtí civilistů, včetně milionů lidí, kteří byli v pracovních táborech nuceni stavět přehrady a mosty, a masové vyhlazení Vietnamců. Buddhističtí mniši byli násilně svlékáni ze svých rouch, zatímco muslimové byli nuceni jíst vepřové maso.

David Scheffer, který byl zvláštním odborníkem generálního tajemníka OSN pro pomoc s procesy s Rudými Khmery, popsal výrok o genocidě jako „velmi významný“. „Pro Kambodžu je to srovnatelné s norimberskými rozsudky po druhé světové válce. To stojí za peníze a úsilí,“ řekl Scheffer listu Guardian.

Pro oba souzené muže současné rozhodnutí soudu na jejich současné situaci nic nezmění. V předchozím procesu v roce 2015 byli odsouzeni na doživotí za zločiny proti lidskosti. Rozsudek je tak spíše symbolický.