Jenže možná už za pár let se to školáci budou učit jinak. Kilogram (tedy jeho prototyp uschovaný od roku 1889 u Paříže) totiž už neváží kilogram. Dlouhodobá měření ukázala, že se za více než sto let hmotnost válce ze slitiny platiny a iridia zmenšila o přibližně 50 mikrogramů. Tedy je lehčí zhruba o zrnko písku. Jednoznačná definice je důležitá, protože se od něj odvozuje řada dalších fyzikálních jednotek.

„Svět potřebuje stále přesnější měření a k tomu potřebujeme dobře definované jednotky,“ říká fyzik Michael Stock. Vědci proto připravují změnu definice kilogramu, která by umožnila stanovit základní jednotku hmotnosti podle neměnných pravidel. Školáci to budou mít (zřejmě od roku 2015) u tabule nejspíš těžší.

Mezinárodní konsenzus

„Podařilo se dosáhnout mezinárodního konsenzu, že by kilogram měl být definován na základě pevné hodnoty Planckovy konstanty,“ tvrdí Stock. Nových definic se v minulosti dočkaly i další základní jednotky tzv. soustavy SI. Například metr byl původně odvozen od délky poledníku, později se začal užívat jeho prototyp umístěný ve Francii – tyč ze slitiny platiny a iridia.

V roce 1983 ale byla jednotka délky definována na základě rychlosti světla ve vakuu.