Dva Korejce únosci pro výstrahu popravili, dvě nemocné ženy ale propustili. Zbývajících 19 mladých korejských křesťanů zůstává stále vzajetí. Za jejich svobodu požadují únosci propuštění svých spolubojovníků zvěznic.

Obě mladé ženy se ze svobody ale příliš netěší. Úlevu, kterou pocítily po propuštění, totiž brzy přehlušila starost o unesené kamarády.

„Možná si myslíte, že jsme nyní šťastné. Když jsme se svými rodinami. Opak je pravdou. Jen těžko zavřeme oči ke spánku,“ sdělila novinářům Kim Či-naová. „Víme, že muslimové uctívají život a rodinu. Proto prosím propusťte naše kolegy,“ obrátila se mladá žena na únosce.

Až na svobodě se ženy dozvěděly, že jedna zjejich unesených kamarádek se dobrovolně vzdala šance na svobodu a přenechala ji ostatním.

Ti jsou podle povstalců zdraví a vpořádku. Jsou ale rozděleni do několika skupin a každých šest až osm hodin pochodují na jiné místo.

Únosci si nimi zacházeli slušně. „Měli jsme jídlo, léky i deky,“ uvedla Kim Kjong-čaová. „Nejhorší bylo opustit zajaté přátelé,“ dodala se smutkem vočích.