Za vyšší než odhadované ceny se prodaly také kostry dalších pravěkých zvířat - nosorožce srstnatého a jeskynního medvěda.

Částkou 260.000 eur překonal ostatní zájemce mladíček, který do té doby do dražby nezasáhl a který vzápětí zmizel se smečkou novinářů a kameramanů v patách. Jméno kupce nebylo oznámeno. Dražba kostry začala na vyvolávací ceně 50.000 eur a aukční síň očekávala, že konečná cena dosáhne 150.000 až 180.000 eur.

Kostra nosorožce, rovněž velmi dobře zachovalá, ale s umělými rohy, byla přiklepnuta za 100.000 eur, tedy za dvakrát vyšší než očekávanou částku, kostra medvěda za 39.000 místo za očekávaných 25.000. K odklepnutým cenám musejí kupci přidat ještě daň 19,6 procenta.

Soudě podle průběhu dražby si trh s přírodními kuriozitami stojí velmi dobře, protože prakticky vše se prodalo za značně vyšší ceny, než dražební síň odhadovala. V některých případech bylo zvýšení v řádu desítek procent. Dva nádherně vybarvené chilské acháty se například z vyvolávací ceny 500 eur vyšplhaly až na 48.000 a zkamenělý pravěký krab z tisíce na 28.000.

Mezi nabízenými kuriozitami byly třeba také zkameněliny trilobitů a želv, otisky koster pravěkých ptáků, netopýrů a ryb v kameni, zuby dinosaurů a obrovských pravěkých žraloků nebo 32 centimetrů vysoké vejce obřího, pštrosu podobného a už vyhynulého madagaskarského ptáka známého pod latinským názvem aeropyrnis maximus. Toto vejce ze 16. století se prodalo za 60.000 eur.

Kostry mamuta, nosorožce a medvěda pocházely ze sbírky nejmenovaného soukromého evropského sběratele, další nabízené kuriozity potom ze sbírky francouzského veterináře Jeana Bouhany.

Dražba přitáhla do aukční síně mnoho zvědavců už předem, protože Christie's některé nabízené kusy včetně obřích koster vystavila. Ve francouzské vědecké obci ale aukce vzbudila i nesouhlas. Agentura AFP citovala paleoantropologa Martina Pickforda z College de France, podle něhož je obchod s takovými artikly zcela nepřijatelný, protože povzbuzuje lidi k poškozování dědictví, které patří do rukou vědců.