Demokratizace je součástí rozsáhlých změn, které zahájil předchozí král Jigme Syngie Wangchuck.

Proces modernizace byl však nastartován mnohem dříve. Před padesáti lety král Jigme Dorji Wangchuck založil 130členné Národní shromáždění, Královský poradní sněm, nakonec i vládu, a zbavil tak bhútánské monarchy absolutní moci.

Nynějšímu králi, Jigmemu Khesaru Wangchuckovi, zůstane jen obřadní role, ale osmadvacetiletý absolvent Oxfordské univerzity se účastnil voleb jako kandidát do horní sněmovny.

Nejdůležitější volby jsou plánovány na únor a březen, kdy se uskuteční volby do dolní sněmovny parlamentu.

Nepálská krize končí republikou

Nepálská vláda se také odhodlala k radikální reformě. Minulý týden v pátek schválil parlament zrušení monarchie. Ta bude ukončena v dubnu, kdy proběhnou v zemi demokratické volby.

Zrušení monarchie byla hlavní podmínka vzbouřeneckých maoistů, jejichž čtyři představitelé se opět připojí ke koaliční vládě. Maoisté opustili vládu v září s tím, že se k ní nepřidají, dokud nebude vláda monarchie ukončena. Byla tak zastavena krize, která trvala již třetím rokem, poté co král Gjánéndra rozpustil parlament a uchopil vládu do vlastních rukou. Král byl již zbaven moci, velení nad armádou, trestní imunity a nyní i titulu.