Podle studie, zveřejněné v časopise Journal of Experimental Biology, krokodýlové pravděpodobně při spánku ponechávají vždy jednu mozkovou hemisféru aktivní a ve střehu. Stejnou schopnost mají také někteří ptáci, delfíni a další plazi.

Odborníci podrobili zkoumání tři mladé krokodýly mořské, které převezli do velkého akvária ve městě Melbourne a 24 hodin denně je filmovali. Experiment potvrdil, že tito plazi během spánku otvírají jedno oko i v reakci na nenápadný podnět.

„Postavili jsme do místnosti vedle akvária na deset minut člověka a zvířata na něj velmi silně reagovala a bedlivě ho jedním okem sledovala," řekl vedoucí studie John Lesku. „Pak tato osoba místnost opustila a krokodýlové dál jedním okem hleděli na místo, kde se ten člověk naposledy nacházel," dodal.

Při dalším pokusu experti přidali do skupiny nového mladého krokodýla. Také v tomto případě krokodýlové otevřeli jedno oko a byli ve střehu. Možná proto, že mladí krokodýlové jsou zranitelní vůči predátorům a shlukují se do skupin, aby hrozbu minimalizovali.

Leskuovi kolegové z německého Ornitologického ústavu Maxe Plancka zjistili, že stejné chování se vyskytuje i u dospělých krokodýlů nilských a kajmanů. „To naznačuje, že tento rys není specifický jen pro jeden druh. A přetrvává i do dospělosti, to znamená, že tento predátor může nehybně ležet, a přitom pořád pozoruje oběť. Kdyby k břehu řeky přišlo zvíře, krokodýl by se mohl probudit a zaútočit na ně," prohlásil Lesku. „Já bych se rozhodně nikdy nepřiblížil ke krokodýlovi, ať už má oči otevřené, nebo zavřené. Je dobré držet se pravidla, že se k nim nikdy nepřibližujeme," do­dal.

Podobný spánek je známý u dalších mořských živočichů, jako jsou mroži či delfíni, kteří patrně jedním okem ve spánku kontrolují, zda drží jejich skupina pohromadě. Ptáci zase tuto strategii používají jako ochranu před dravci.

Dalším krokem bude nyní prokázat, že při spánku s jedním okem otevřeným krokodýli také fyziologicky spí pouze napůl. „Budeme potřebovat elektrofyziologický záznam, abychom viděli mozkové vlny v obou hemisférách spícího krokodýla a mohli říci: tato hemisféra je vzhůru a ta druhá spí," konstatoval Lesku.

Evoluce

Suchozemští tvorové se oproti tomu oddávají spánku plně. „Nejzajímavější na těchto výsledcích pro mne je, že poskytují jistý důkaz, že náš způsob spánku je z evolučního hlediska nový," říká Lesku.

Spaní pouze jednou polovinou mozku se mohlo vyvinout u společného předchůdce plazů a ptáků a zvlášť také u vodních živočichů. Anebo u ještě vzdálenějšího předka, který byl společný ptákům, plazům a savcům, a savci pak tuto vlastnost ztratili.

Spánek s jedním okem otevřeným se může zdát zvláštní, Lesku ale upozorňuje, že suchozemští živočichové jsou možná jedinými tvory, kteří utlumují činnost celého mozku. „Připadá nám, že ptáci a delfíni se chovají zvláštně, ale jestli se potvrdí, že i krokodýlové a další plazi spí takto, pak bude naopak zvláštností náš spánek," uzavírá Lesku.