Ochránci životního prostředí se stále více obávají o osud biodiverzity Kaspického moře, která je ohrožena neustále rostoucím využíváním jeho rozsáhlých zásob ropy.

Loni zahynulo v severní části kaspického regionu na 350 lachtanů a tisíce jeseterů následkem otravy těžkými kovy unikajícími z naleziště Kashagan v severním Kaspickém moři. Od konce 90. let navíc padly za oběť několika virovým epidemiím tisíce kaspických lachtanů.